1.
2.
3.
4.

Ajokortit

Meiltä saat kaikki ajokorttikoulutukset laadukkaasti ja vaivattomasti. Tarkat kurssikuvaukset kortin saamiseksi löydät vasemmasta reunasta korttiluokittain.

Vuoden 2016 alusta alkaen tieliikenteen henkilölupaviranomainen on Trafi. Trafi on siirtänyt mm. ajokortteihin liittyvät lupa-asiat Ajovarman hoidettavaksi. Toimivallan siirtyminen Poliisilta Trafin kautta Ajovarmalle tarkoittaa myös ajolupakäytänteiden muuttumista.

Oppilaan tulee ennen tutkintoihin menemistään toimittaa ajokorttilupahakemus viranomaiselle, kuten aiemminkin. Me CAPilla tarkistamme oppilaan tuomat liitteet ajokorttilupahakemusta varten valmiiksi, että ne ovat pyydetyn laiset sekä toimitamme hakemuksen liitteineen oppilaamme puolesta Ajovarmalle. Oppilas säästyy turhalta jonottamiselta ja voi keskittyä ollennaiseen eli oppimiseen ammattitaitoisten opettajien ohjaamana.

Ajokorttilupahakemusta varten tulee toimittaa autokoululle aiemmasta käytännöstä poiketen muiden liitteiden lisäksi myös arkistointitunnuksella oleva maksukuitti ajolupamaksusta. Toivottavaa olisi, että maksukuitissa näkyisi myös oppilaan nimi. Ajokorttilupamaksun, 40 euroa, voi CAPin oppilas maksaa viitenumerolla 1120662 Ajovarman tilille FI25 1660 3001 0929 83.

Autokoulusi antaa lisätietoja ajolupahakemusten liitteistä. 

Jaa sivu