Bilskola Karleby

Karlebygatan 9
67100 Karleby
050 356 8585
E-post:

Vi betjänar:
Kundservice mån-fre 9.30–17.00
Kontoret
Öppettider:
mån-fre 11.00-17.00
Flexibel körundervisning
Personbil, grundskedet 2.0
1350,00 €
Visa mer
Personbil, grundskedet
1550,00 €
Visa mer
Personbil, övningskedet
180,00 €
Visa mer
Personbil, fördjupningsskedet 2.0
269,00 €
Visa mer
Personbil, fördjupningsskedet
340,00 €
Visa mer
Moped- eller mopedbil
490,00 €
Visa mer
Lätt motorcykel
960,00 €
Visa mer
Motorcykel
750,00 €
Visa mer
A-uppgradering
Visa mer

Börja genom att välja körkortsklass

1. Välj körkortsklass
Välj

Personbil, grundskedet 2.0

Välj

Personbil, grundskedet

Välj

Personbil, övningskedet

Välj

Personbil, fördjupningsskedet 2.0

Välj

Personbil, fördjupningsskedet

Välj

Moped- eller mopedbil

Välj

Lätt motorcykel

Välj

Motorcykel

Välj

A-uppgradering

2. Välj omfattning på kursen och bekanta dig med innehållet

Grundskedet utan tidigare kort - Ny tid

Grundskedet med mopedkort i grunden - Ny tid

Grundskedet med A-kort i grunden - Ny tid

Kursavgift 1350,00 €

Kursavgifterna omfattar inte:

 • Avgift för körkortstillstånd till Ajovarma 40,00 €
 • Teoriprovsavgift till Ajovarma 31,00 €
 • Mörkerundervisning i simulator 100,00 €
 • Körprovsavgift till Ajovarma 65,00 €

Övriga kostnader totalt 236,00 €

Kostnader sammanlagt 1586,00 €

Av grundskedet 2.0 -kursens (Ny tid) körlektioner genomförs hälften med körsimulator.
Förutsättningen för att få skaffa sig ett körkort för personbil är 18 års ålder. Men du kan anmäla dig till en kurs genast då du fyllt 17 år.                                                                                                                         

Innehåll:     

 • 19 timmar teoriundervisning
 • elektroniskt läromaterial
 • nätbaserad examensträning
 • kontorstjänster
 • 17 timmar körundervisning (varav 10 med undervisningssimulator)
 • Fordonets användning vid uppkörning

Grundskedet 2.0 (Ny tid) innehåller också Framgångsgaranti, där kunden kostnadsfritt får ett antal extra körtimmar om första körprovet misslyckas. (Innehåller inte myndighetsavgifter. Framgångsgaranti ingår inte i en del av Grundskedet 2.0-kurserna till kampanjpris. Detta nämns i den lokala annonseringen.)

Körkort för personbil (B) ger tillstånd att köra personbilar, paketbilar och andra fordon vars totalvikt inte överstiger 3500 kg och som har utrymme för högst åtta passagerare utöver föraren. Med personbilskörkort får man även köra sådana fordonskombinationer där dragbilen hör till tidigare nämnda klass och släpfordonets vikt inte överstiger 750 kg eller hela fordonskombinationen inte överstiger 3500 kg. Inom två år från att du avklarat förarexamen ska du avlägga bilskolan övnings- och fördjupningsskede.

Kursavgift 1300,00 €

Kursavgifterna omfattar inte:

 • Avgift för körkortstillstånd till Ajovarma 40,00 €
 • Teoriprovsavgift till Ajovarma 31,00 €
 • Mörkerundervisning i simulator 100,00 €
 • Körprovsavgift till Ajovarma 65,00 €

Övriga kostnader totalt 236,00 €

Kostnader sammanlagt 1536,00 €

Av grundskedet 2.0 -kursens (Ny tid) körlektioner genomförs hälften med körsimulator.
Förutsättningen för att få skaffa sig ett körkort för personbil är 18 års ålder. Men du kan anmäla dig till en kurs genast då du fyllt 17 år.                                                                                                                         

Innehåll:     

 • 17 timmar teoriundervisning
 • elektroniskt läromaterial
 • nätbaserad examensträning
 • kontorstjänster
 • 16 timmar körundervisning (varav 10 med undervisningssimulator)
 • användning av personbil i körprovet

Grundskedet 2.0 (Ny tid) innehåller också Framgångsgaranti, där kunden kostnadsfritt får ett antal extra körtimmar om första körprovet misslyckas. (Innehåller inte myndighetsavgifter. Framgångsgaranti ingår inte i en del av Grundskedet 2.0-kurserna till kampanjpris. Detta nämns i den lokala annonseringen.)

Körkort för personbil (B) ger tillstånd att köra personbilar, paketbilar och andra fordon vars totalvikt inte överstiger 3500 kg och som har utrymme för högst åtta passagerare utöver föraren. Med personbilskörkort får man även köra sådana fordonskombinationer där dragbilen hör till tidigare nämnda klass och släpfordonets vikt inte överstiger 750 kg eller hela fordonskombinationen inte överstiger 3500 kg. Inom två år från att du avklarat förarexamen ska du avlägga bilskolan övnings- och fördjupningsskede.

Kursavgift 1200,00 €

Kursavgifterna omfattar inte:

 • Avgift för körkortstillstånd till Ajovarma 40,00 €
 • Teoriprovsavgift till Ajovarma 31,00 €
 • Mörkerundervisning i simulator 100,00 €
 • Körprovsavgift till Ajovarma 65,00 €

Övriga kostnader totalt 236,00 €

Kostnader sammanlagt 1436,00 €

Av grundskedet 2.0 -kursens (Ny tid) körlektioner genomförs hälften med körsimulator.
Förutsättningen för att få skaffa sig ett körkort för personbil är 18 års ålder. Men du kan anmäla dig till en kurs genast då du fyllt 17 år.                                                                                                                         

Innehåll:     

 • 13 timmar teoriundervisning
 • elektroniskt läromaterial
 • nätbaserad examensträning
 • kontorstjänster
 • 12 timmar körundervisning (varav 8 med undervisningssimulator)
 • Fordonets användning vid uppkörning

Grundskedet 2.0 (Ny tid) innehåller också Framgångsgaranti, där kunden kostnadsfritt får ett antal extra körtimmar om första körprovet misslyckas. (Innehåller inte myndighetsavgifter. Framgångsgaranti ingår inte i en del av Grundskedet 2.0-kurserna till kampanjpris. Detta nämns i den lokala annonseringen.)

Körkort för personbil (B) ger tillstånd att köra personbilar, paketbilar och andra fordon vars totalvikt inte överstiger 3500 kg och som har utrymme för högst åtta passagerare utöver föraren. Med personbilskörkort får man även köra sådana fordonskombinationer där dragbilen hör till tidigare nämnda klass och släpfordonets vikt inte överstiger 750 kg eller hela fordonskombinationen inte överstiger 3500 kg. Inom två år från att du avklarat förarexamen ska du avlägga bilskolan övnings- och fördjupningsskede.

Grundskedet utan tidigare kort - distansteori

Grundskedet med mopedkort i grunden - distansteori

Grundskedet med A-kort i grunden- distansteori

Kursavgift 1550,00 €

Kursavgifterna omfattar inte:

 • Avgift för användning av halkbana till banan 50,00 €
 • Avgift för körkortstillstånd till Ajovarma 40,00 €
 • Teoriprovsavgift till Ajovarma 31,00 €
 • Mörkerundervisning i simulator 100,00 €
 • Körprovsavgift till Ajovarma 65,00 €

Övriga kostnader totalt 286,00 €

Kostnader sammanlagt 1836,00 €

Förutsättningen för att få skaffa sig ett körkort för personbil är 18 års ålder. Men du kan anmäla dig till en kurs genast då du fyllt 17 år.

Innehåll:    

 • 19 teorilektioner
 • elektroniskt läromaterial
 • examensträning på nätet
 • kontorstjänster
 • 17 timmar körundervisning (varav 3 med undervisningssimulator/tilläggsavgift på 165 euro ifall du kör med personbil)
 • Fordonets användning vid uppkörning

Körkort för personbil (B) ger tillstånd att köra personbilar, paketbilar och andra fordon vars totalvikt inte överstiger 3500 kg och som har utrymme för högst åtta passagerare utöver föraren. Med personbilskörkort får man även köra sådana fordonskombinationer där dragbilen hör till tidigare nämnda klass och släpfordonets vikt inte överstiger 750 kg eller hela fordonskombinationen inte överstiger 3500 kg. Inom två år från att du avklarat förarexamen ska du avlägga bilskolan övnings- och fördjupningsskede. Observera att mörkerkörning ska avläggas innan kursintyg för fördjupningsskedet kan ges ut.                                                                                                                       

Kursavgift 1500,00 €

Kursavgifterna omfattar inte:

 • Avgift för användning av halkbana till banan 50,00 €
 • Avgift för körkortstillstånd till Ajovarma 40,00 €
 • Teoriprovsavgift till Ajovarma 31,00 €
 • Mörkerundervisning i simulator 100,00 €
 • Körprovsavgift till Ajovarma 65,00 €

Övriga kostnader totalt 286,00 €

Kostnader sammanlagt 1786,00 €

Förutsättningen för att få skaffa sig ett körkort för personbil är 18 års ålder. Men du kan anmäla dig till en kurs genast då du fyllt 17 år.

Innehåll:    

 • 17 teorilektioner
 • elektroniskt läromaterial
 • examensträning på nätet
 • kontorstjänster
 • 16 timmar körundervisning (varav 3 med undervisningssimulator/tilläggsavgift på 165 euro ifall du kör med personbil)
 • Fordonets användning vid uppkörning

Körkort för personbil (B) ger tillstånd att köra personbilar, paketbilar och andra fordon vars totalvikt inte överstiger 3500 kg och som har utrymme för högst åtta passagerare utöver föraren. Med personbilskörkort får man även köra sådana fordonskombinationer där dragbilen hör till tidigare nämnda klass och släpfordonets vikt inte överstiger 750 kg eller hela fordonskombinationen inte överstiger 3500 kg. Inom två år från att du avklarat förarexamen ska du avlägga bilskolan övnings- och fördjupningsskede. Observera att mörkerkörning ska avläggas innan kursintyg för fördjupningsskedet kan ges ut.                                                                                                                       

Kursavgift 1400,00 €

Kursavgifterna omfattar inte:

 • Avgift för användning av halkbana till banan 50,00 €
 • Avgift för körkortstillstånd till Ajovarma 40,00 €
 • Teoriprovsavgift till Ajovarma 31,00 €
 • Mörkerundervisning i simulator 100,00 €
 • Körprovsavgift till Ajovarma 65,00 €

Övriga kostnader totalt 286,00 €

Kostnader sammanlagt 1686,00 €

Förutsättningen för att få skaffa sig ett körkort för personbil är 18 års ålder. Men du kan anmäla dig till en kurs genast då du fyllt 17 år.

Innehåll:    

 • 13 teorilektioner
 • elektroniskt läromaterial
 • examensträning på nätet
 • kontorstjänster
 • 12 timmar körundervisning (varav 3 med undervisningssimulator/tilläggsavgift på 165 euro ifall du kör med personbil)
 • Fordonets användning vid uppkörning

Körkort för personbil (B) ger tillstånd att köra personbilar, paketbilar och andra fordon vars totalvikt inte överstiger 3500 kg och som har utrymme för högst åtta passagerare utöver föraren. Med personbilskörkort får man även köra sådana fordonskombinationer där dragbilen hör till tidigare nämnda klass och släpfordonets vikt inte överstiger 750 kg eller hela fordonskombinationen inte överstiger 3500 kg. Inom två år från att du avklarat förarexamen ska du avlägga bilskolan övnings- och fördjupningsskede. Observera att mörkerkörning ska avläggas innan kursintyg för fördjupningsskedet kan ges ut.                                                                                                                       

Grundskedet utan tidigare körkort - klassteori

Grundskedet med mopedkort i grunden - klassteori

Grundskedet med A-kort i grunden - klassteori

Kursavgift 1550,00 €

Kursavgifterna omfattar inte:

 • Avgift för användning av halkbana till banan 50,00 €
 • Avgift för körkortstillstånd till Ajovarma 40,00 €
 • Avgift för körkortstillstånd till Ajovarma 31,00 €
 • Avgift för körkortstillstånd till Ajovarma 100,00 €
 • Körprovsavgift till Ajovarma 65,00 €

Övriga kostnader totalt 286,00 €

Kostnader sammanlagt 1836,00 €

Förutsättningen för att få skaffa sig ett körkort för personbil är 18 års ålder. Men du kan anmäla dig till en kurs genast då du fyllt 17 år.

Innehåll:

 • 19 timmar teoriundervisning
 • elektroniskt läromaterial
 • examensträning på nätet
 • kontorstjänster
 • 17 timmar körundervisning (varav 3 med undervisningssimulator/ tilläggsavgift på 165 euro ifall du kör med personbil)
 • Fordonets användning vid uppkörning

Körkort för personbil (B) ger tillstånd att köra personbilar, paketbilar och andra fordon vars totalvikt inte överstiger 3500 kg och som har utrymme för högst åtta passagerare utöver föraren. Med personbilskörkort får man även köra sådana fordonskombinationer där dragbilen hör till tidigare nämnda klass och släpfordonets vikt inte överstiger 750 kg eller hela fordonskombinationen inte överstiger 3500 kg.

Inom två år från att du avklarat förarexamen ska du avlägga bilskolan övnings- och fördjupningsskede. Observera att mörkerkörning ska avläggas innan kursintyg för fördjupningsskedet kan ges ut.

Kursavgift 1500,00 €

Kursavgifterna omfattar inte:

 • Avgift för användning av halkbana till banan 50,00 €
 • Avgift för körkortstillstånd till Ajovarma 40,00 €
 • Avgift för körkortstillstånd till Ajovarma 31,00 €
 • Avgift för körkortstillstånd till Ajovarma 100,00 €
 • Körprovsavgift till Ajovarma 65,00 €

Övriga kostnader totalt 286,00 €

Kostnader sammanlagt 1786,00 €

Förutsättningen för att få skaffa sig ett körkort för personbil är 18 års ålder. Men du kan anmäla dig till en kurs genast då du fyllt 17 år.

Innehåll:

 • 17 timmar teoriundervisning
 • elektroniskt läromaterial
 • examensträning på nätet
 • kontorstjänster
 • 16 timmar körundervisning (varav 3 med undervisningssimulator/tilläggsavgift på 165 euro ifall du kör med personbil)
 • Fordonets användning vid uppkörning

Körkort för personbil (B) ger tillstånd att köra personbilar, paketbilar och andra fordon vars totalvikt inte överstiger 3500 kg och som har utrymme för högst åtta passagerare utöver föraren. Med personbilskörkort får man även köra sådana fordonskombinationer där dragbilen hör till tidigare nämnda klass och släpfordonets vikt inte överstiger 750 kg eller hela fordonskombinationen inte överstiger 3500 kg.

Inom två år från att du avklarat förarexamen ska du avlägga bilskolan övnings- och fördjupningsskede. Observera att mörkerkörning ska avläggas innan kursintyg för fördjupningsskedet kan ges ut.                                                                                                                       

Kursavgift 1400,00 €

Kursavgifterna omfattar inte:

 • Avgift för användning av halkbana till banan 50,00 €
 • Avgift för körkortstillstånd till Ajovarma 40,00 €
 • Avgift för körkortstillstånd till Ajovarma 31,00 €
 • Avgift för körkortstillstånd till Ajovarma 100,00 €
 • Körprovsavgift till Ajovarma 65,00 €

Övriga kostnader totalt 286,00 €

Kostnader sammanlagt 1686,00 €

Förutsättningen för att få skaffa sig ett körkort för personbil är 18 års ålder. Men du kan anmäla dig till en kurs genast då du fyllt 17 år.

Innehåll:    

 • 13 timmar teoriundervisning
 • elektroniskt läromaterial
 • examensträning på nätet
 • kontorstjänster
 • 12 timmar körundervisning (varav 3 med undervisningssimulator/tilläggsavgift på 165 euro ifall du kör med personbil)
 • Fordonets användning vid uppkörning

Körkort för personbil (B) ger tillstånd att köra personbilar, paketbilar och andra fordon vars totalvikt inte överstiger 3500 kg och som har utrymme för högst åtta passagerare utöver föraren. Med personbilskörkort får man även köra sådana fordonskombinationer där dragbilen hör till tidigare nämnda klass och släpfordonets vikt inte överstiger 750 kg eller hela fordonskombinationen inte överstiger 3500 kg. Inom två år från att du avklarat förarexamen ska du avlägga bilskolan övnings- och fördjupningsskede. Observera att mörkerkörning ska avläggas innan kursintyg för fördjupningsskedet kan ges ut.                                                                                                                       

Kursavgift 180,00 €

Målet med övningsskedets responsdel är att kartlägga hur de områden som var svåra i förarexamen och i grundskedet har förbättrats då körförmågan växt. Som källor kan man använda undervisningskortet, examensresponsen samt särskilt elevens egen upplevelse. Övningsskedet börjar direkt efter godkänd förarexamen. Under övningsskedet bör eleven föra inlärningsdagbok som stöds av självutvärderingsuppgifterna i läromiljön.                                                                                                  

I början av övningsskedet, 1-3 mån efter förarexamen, är det bra att eleven delta på responsperiod. Det är smart att avklara responsperioden i god tid efter förarexamen, trots att övningsskedet enligt lag kan vara i 24 mån. Observera att även fördjupningsskedet efter övningskedet borde avklaras inom 24 mån från förarexamen.

I övningsskedet ingår en responslektion (a´50 min), en grupplektion (a´45 min) samt en gruppkörlektion (2-4 pers, a´50 min. per förare). Därtill ingår genomgång av inlärningsdagboken som förts under grundskedet samt övningsskedet.

Observera, att ifall undervisningen inleds inom mindre än 4 vardagar från anmälan, så ska kursavgiften betalas kontant innan kursen börjar.

Kursavgift 269,00 €

Målet för fördjupningsskedet kurs är särskilt att förstärka förarens trafikkunskaper samt förbättra det ekonomiska körsättet. Fördjupningsskedet ska avklaras när det gått minst 3 månader, men högst 24 månader från förarexamen. Ta i beaktande att ifall du fått ditt körkort efter 19.1.2013 ska du avlägga övningsskedet innan fördjupningsskedet kurs. Se också till att du avklarat mörkerkörningsundervisningen innan fördjupningsskedet eller att du har bokat plats även på denna utbildning.

Fördjupningsskedet 2.0 utnyttjar trafiksimulator i bankörningsundervisningen och kan avklaras mycket flexibelt med hänsyn till elevens tidtabeller.

Observera, att ifall undervisningen inleds inom mindre än 4 vardagar från anmälan, så ska kursavgiften betalas kontant innan kursen börjar.

Tuote ei ole aktiivinen
Kursavgift 340,00 €

Kursavgifterna omfattar inte:

 • Avgift för användning av halkbana till banan 70,00 €

Övriga kostnader totalt 70,00 €

Kostnader sammanlagt 410,00 €

Målet för fördjupningsskedet kurs är särskilt att förstärka förarens trafikkunskaper samt förbättra det ekonomiska körsättet. Fördjupningsskedet ska avklaras när det gått minst 3 månader, men högst 24 månader från förarexamen. Ta i beaktande att ifall du fått ditt körkort efter 19.1.2013 ska du avlägga övningsskedet innan fördjupningsskedet kurs. Se också till att du avklarat mörkerkörningsundervisningen innan fördjupningsskedet eller att du har bokat plats även på denna utbildning.

Observera, att ifall undervisningen inleds inom mindre än 4 vardagar från anmälan, så ska kursavgiften betalas kontant innan kursen börjar.

Mopedkurss AM120 - utan tidigare körkort

Mopedkurss AM120 - med mopedbilkort i grunden

Kursavgift 490,00 €

Kursavgifterna omfattar inte:

 • Avgift för körkortstillstånd till Ajovarma 40,00 €
 • Teoriprovsavgift till Ajovarma 31,00 €
 • Avgift för hanteringsprov till Ajovarma 28,00 €

Övriga kostnader totalt 99,00 €

Kostnader sammanlagt 589,00 €

För avläggande av mopedkort krävs 15 års ålder. Men du kan anmäla dig till en kurs och påbörja teorilektionerna redan 6 månader innan din 15-årsdag. Avläggande av mopedkort förutsätter 15 års ålder. Men du kan anmäla dig till en kurs och påbörja teorilektionerna redan 6 månader innan din 15-årsdag.

Innehåll:

 •     6 timmar teoriundervisning á 45 min
 •     Elektroniskt läromaterial
 •     Nätbaserad examensträning
 •     Kontorstjänster
 •     3 körlektioner á 50 min
 •     Användning av moped i hanteringsprovet

Vad får man köra med mopedkörkort?

Från och med 19.1.2013 är mopedkörkort delat i två körkortklasser. AM 120-körkortsklassen ger körrätt för mopeder med två eller tre hjul och AM 121 ger körrätt för lätt fyrhjuling. AM 120 -klassens examen kan även avläggas med automatmoped utan att det antecknas på körkortet. Undervisning och examen som baseras enbart på tvåhjulsmoped ger endast körrätt för två-och trehjulsmoped (körkort AM 120). Undervisning och examen baserade på lätt fyrhjuling ger endast körrätt för lätt fyrhjuling (körkort AM 121). Ifall du vill köra både två- och trehjulsmoped och lätt fyrhjuling måste du avlägga krävd undervisning och examen för båda.

Kursavgift 440,00 €

Kursavgifterna omfattar inte:

 • Avgift för körkortstillstånd till Ajovarma 40,00 €
 • Teoriprovsavgift till Ajovarma 31,00 €
 • Avgift för hanteringsprov till Ajovarma 28,00 €

Övriga kostnader totalt 99,00 €

Kostnader sammanlagt 539,00 €

För avläggande av mopedkort krävs 15 års ålder. Men du kan anmäla dig till en kurs och påbörja teorilektionerna redan 6 månader innan din 15-årsdag. Avläggande av mopedkort förutsätter 15 års ålder. Men du kan anmäla dig till en kurs och påbörja teorilektionerna redan 6 månader innan din 15-årsdag.

Innehåll:

 • 4 timmar teoriundervisning á 45 min
 • Elektroniskt läromaterial
 • Nätbaserad examensträning
 • Kontorstjänster
 • 2 körlektioner á 50 min
 • Användning av moped i hanteringsprovet

Vad får man köra med lätt fyrhjulingkort?

Från och med 19.1.2013 är mopedkörkort delat i två körkortklasser. AM 120-körkortsklassen ger körrätt för mopeder med två eller tre hjul och AM 121 ger körrätt för lätt fyrhjuling. AM 120 -klassens examen kan även avläggas med automatmoped utan att det antecknas på körkortet. Undervisning och examen som baseras enbart på tvåhjulsmoped ger endast körrätt för två-och trehjulsmoped (körkort AM 120). Undervisning och examen baserade på lätt fyrhjuling ger endast körrätt för lätt fyrhjuling (körkort AM 121). Ifall du vill köra både två- och trehjulsmoped och lätt fyrhjuling måste du avlägga krävd undervisning och examen för båda.

Mopedkurss AM120 - utan tidigare körkort

Mopedkurss AM120 - med mopedbilkort i grunden

Kursavgift 490,00 €

Kursavgifterna omfattar inte:

 • Avgift för körkortstillstånd till Ajovarma 40,00 €
 • Teoriprovsavgift till Ajovarma 31,00 €
 • Teoriprovsavgift till Ajovarma 28,00 €

Övriga kostnader totalt 99,00 €

Kostnader sammanlagt 589,00 €

För avläggande av mopedkort krävs 15 års ålder. Men du kan anmäla dig till en kurs och påbörja teorilektionerna redan 6 månader innan din 15-årsdag. Avläggande av mopedkort förutsätter 15 års ålder. Men du kan anmäla dig till en kurs och påbörja teorilektionerna redan 6 månader innan din 15-årsdag.

Innehåll:

 • 6 timmar teoriundervisning á 45 min
 • Elektroniskt läromaterial
 • Nätbaserad examensträning
 • Kontorstjänster
 • 3 körlektioner á 50 min
 • Användning av moped i hanteringsprovet

Vad får man köra med mopedkörkort?

Från och med 19.1.2013 är mopedkörkort delat i två körkortklasser. AM 120-körkortsklassen ger körrätt för mopeder med två eller tre hjul och AM 121 ger körrätt för lätt fyrhjuling. AM 120 -klassens examen kan även avläggas med automatmoped utan att det antecknas på körkortet. Undervisning och examen som baseras enbart på tvåhjulsmoped ger endast körrätt för två-och trehjulsmoped (körkort AM 120). Undervisning och examen baserade på lätt fyrhjuling ger endast körrätt för lätt fyrhjuling (körkort AM 121). Ifall du vill köra både två- och trehjulsmoped och lätt fyrhjuling måste du avlägga krävd undervisning och examen för båda.

Kursavgift 440,00 €

Kursavgifterna omfattar inte:

 • Avgift för körkortstillstånd till Ajovarma 40,00 €
 • Teoriprovsavgift till Ajovarma 31,00 €
 • Teoriprovsavgift till Ajovarma 28,00 €

Övriga kostnader totalt 99,00 €

Kostnader sammanlagt 539,00 €

För avläggande av mopedkort krävs 15 års ålder. Men du kan anmäla dig till en kurs och påbörja teorilektionerna redan 6 månader innan din 15-årsdag. Avläggande av mopedkort förutsätter 15 års ålder. Men du kan anmäla dig till en kurs och påbörja teorilektionerna redan 6 månader innan din 15-årsdag.

Innehåll:

 • 4 timmar teoriundervisning á 45 min
 • Elektroniskt läromaterial
 • Nätbaserad examensträning
 • Kontorstjänster
 • 2 körlektioner á 50 min
 • Användning av moped i hanteringsprovet

Vad får man köra med mopedkörkort?

Från och med 19.1.2013 är mopedkörkort delat i två körkortklasser. AM 120-körkortsklassen ger körrätt för mopeder med två eller tre hjul och AM 121 ger körrätt för lätt fyrhjuling. AM 120 -klassens examen kan även avläggas med automatmoped utan att det antecknas på körkortet. Undervisning och examen som baseras enbart på tvåhjulsmoped ger endast körrätt för två-och trehjulsmoped (körkort AM 120). Undervisning och examen baserade på lätt fyrhjuling ger endast körrätt för lätt fyrhjuling (körkort AM 121). Ifall du vill köra både två- och trehjulsmoped och lätt fyrhjuling måste du avlägga krävd undervisning och examen för båda.

Tuote ei ole aktiivinen
Tuote ei ole aktiivinen

A1 körkort för lätt motorcykel utan tidigare körkort

A1 körkort för lätt motorcykel med AM - körkort i grunden

Kursavgift 960,00 €

Kursavgifterna omfattar inte:

 • Avgift för körkortstillstånd till Ajovarma 40,00 €
 • Teoriprovsavgift till Ajovarma 31,00 €
 • Körprovsavgift till Ajovarma 65,00 €

Övriga kostnader totalt 136,00 €

Kostnader sammanlagt 1096,00 €

Ålderskrav för körkort för lätt motorcykel är 16 år. Du kan anmäla dig till en kurs och påbörja teorilektionerna redan 6 månader innan du fyller 16 år. Ger körrätt för motorcyklar under 125 kubik och under 11 kW.

A1-körkortet uppgraderas inte automatiskt till nästa nivå med ålder eller hur länge det är i kraft. En uppgradering förutsätter alltid 2 teori- och 5 körlektioner samt ett körkort på lägre nivå som varit i kraft minst 2 år.

Innehåll:

 •     6 h á 45 min teoriundervisning för trafik
 •     6 h á 45 min teoriundervisning för motorcyklist
 •     Läromaterial
 •     9 körlektioner inklusive hanteringsövningar á 50 min
 •     Hanteringsprov och körprov
Kursavgift 910,00 €

Kursavgifterna omfattar inte:

 • Avgift för körkortstillstånd till Ajovarma 40,00 €
 • Teoriprovsavgift till Ajovarma 31,00 €
 • Körprovsavgift till Ajovarma 65,00 €

Övriga kostnader totalt 136,00 €

Kostnader sammanlagt 1046,00 €

Ålderskrav för körkort för lätt motorcykel är 16 år. Du kan anmäla dig till en kurs och påbörja teorilektionerna redan 6 månader innan du fyller 16 år. Ger körrätt för motorcyklar under 125 kubik och under 11 kW.

A1-körkortet uppgraderas inte automatiskt till nästa nivå med ålder eller hur länge det är i kraft. En uppgradering förutsätter alltid 2 teori- och 5 körlektioner samt ett körkort på lägre nivå som varit i kraft minst 2 år.

Innehåll:

 •     4 h á 45 min teoriundervisning för trafik
 •     6 h á 45 min teoriundervisning för motorcyklist
 •     Läromaterial
 •     8 körlektioner á 50 min inklusive hanteringsövningar 
 •     Hanteringsprov och körprov

A1 körkort för lätt motorcykel utan tidigare körkort

A1 körkort för lätt motorcykel med AM - körkort i grunden

Kursavgift 960,00 €

Kursavgifterna omfattar inte:

 • Avgift för körkortstillstånd till Ajovarma 40,00 €
 • Teoriprovsavgift till Ajovarma 31,00 €
 • Körprovsavgift till Ajovarma 65,00 €

Övriga kostnader totalt 136,00 €

Kostnader sammanlagt 1096,00 €

Ålderskrav för körkort för lätt motorcykel är 16 år. Du kan anmäla dig till en kurs och påbörja teorilektionerna redan 6 månader innan du fyller 16 år. Ger körrätt för motorcyklar under 125 kubik och under 11 kW.

A1-körkortet uppgraderas inte automatiskt till nästa nivå med ålder eller hur länge det är i kraft. En uppgradering förutsätter alltid 2 teori- och 5 körlektioner samt ett körkort på lägre nivå som varit i kraft minst 2 år.

Innehåll:

 •     6 h teoriundervisning för trafik á 45 min 
 •     6 h teoriundervisning för motorcyklistá 45 min 
 •     Läromaterial
 •     9 körlektioner inklusive hanteringsövningar á 50 min
 •     Hanteringsprov och körprov
Kursavgift 910,00 €

Kursavgifterna omfattar inte:

 • Avgift för körkortstillstånd till Ajovarma 40,00 €
 • Teoriprovsavgift till Ajovarma 31,00 €
 • Körprovsavgift till Ajovarma 65,00 €

Övriga kostnader totalt 136,00 €

Kostnader sammanlagt 1046,00 €

Ålderskrav för körkort för lätt motorcykel är 16 år. Du kan anmäla dig till en kurs och påbörja teorilektionerna redan 6 månader innan du fyller 16 år. Ger körrätt för motorcyklar under 125 kubik och under 11 kW.

A1-körkortet uppgraderas inte automatiskt till nästa nivå med ålder eller hur länge det är i kraft. En uppgradering förutsätter alltid 2 teori- och 5 körlektioner samt ett körkort på lägre nivå som varit i kraft minst 2 år.

Innehåll:

 •     4 h teoriundervisning för trafik á 45 min 
 •     6 h teoriundervisning för motorcyklist á 45 min 
 •     Läromaterial
 •     8 körlektioner inklusive hanteringsövningar á 50 min 
 •     Hanteringsprov och körprov
Kursavgift 700,00 €

Kursavgifterna omfattar inte:

 • Avgift för körkortstillstånd till Ajovarma 40,00 €
 • Teoriprovsavgift till Ajovarma 31,00 €
 • Körprovsavgift till Ajovarma 65,00 €

Övriga kostnader totalt 136,00 €

Kostnader sammanlagt 836,00 €

Ansökan om övningstillstånd görs hos Ajovarmas servicepunkt. Övningstillstånd ges för högst tre månader. Nytt tillstånd ges inte utan tungt vägande skäl. Du får direkt med dig ditt övningstillstånd, om din ansökan innehåller all information som behövs och bilagorna till ansökan är i skick. Motorcykeln som ansökan gäller för ska uppfylla alla krav för ifrågavarande klass.

För att få ett övningstillstånd krävs

 •     giltigt körkortstillstånd,
 •     tillstånd av alla dina officiella vårdnadshavare ifall du är under 18 år,
 •     avklarande av teoriundervisning (12 timmar) och körundervisning (minst 4 timmar varav 2 timmar körundervisning i trafik),
 •     Godkänt teoriprov,
 •     godkänt hanteringsprov,
 •     att du inte har körförbud då du ansöker om tillstånd och att du inte haft körförbud under de senaste fem åren innan ansökan

Du kan delta i förarexamen när ditt övningstillstånd i minst en månad

Kursavgift 700,00 €

Kursavgifterna omfattar inte:

 • Avgift för körkortstillstånd till Ajovarma 40,00 €
 • Teoriprovsavgift till Ajovarma 31,00 €
 • Körprovsavgift till Ajovarma 65,00 €

Övriga kostnader totalt 136,00 €

Kostnader sammanlagt 836,00 €

Ansökan om övningstillstånd görs hos Ajovarmas servicepunkt. Övningstillstånd ges för högst tre månader. Nytt tillstånd ges inte utan tungt vägande skäl. Du får direkt med dig ditt övningstillstånd, om din ansökan innehåller all information som behövs och bilagorna till ansökan är i skick. Motorcykeln som ansökan gäller för ska uppfylla alla krav för ifrågavarande klass.

För att få ett övningstillstånd krävs

 •     giltigt körkortstillstånd,
 •     tillstånd av alla dina officiella vårdnadshavare ifall du är under 18 år,
 •     avklarande av virtualle teoriundervisning (12 timmar) och körundervisning (minst 4 timmar varav 2 timmar körundervisning i trafik),
 •     Godkänt teoriprov,
 •     godkänt hanteringsprov,
 •     att du inte har körförbud då du ansöker om tillstånd och att du inte haft körförbud under de senaste fem åren innan ansökan

Du kan delta i förarexamen när ditt övningstillstånd i minst en månad

A2 - motorcykelkurss

A - motorcykelkurss

Kursavgift 750,00 €

Kursavgifterna omfattar inte:

 • Avgift för körkortstillstånd till Ajovarma 40,00 €
 • Teoriprovsavgift till Ajovarma 31,00 €
 • Körprovsavgift till Ajovarma 65,00 €

Övriga kostnader totalt 136,00 €

Kostnader sammanlagt 886,00 €

I klass A2 får motorcykelns maximala effekt vara högst 35 kW, effekt/viktproportionen högst 0,2 kW/kg och motorcykeln får inte ha omvandlats från ett fordon vars effekt är över två gånger så stor.

 •     Ålderskrav 18 år
 •     Virtualle teorilektioner 6 st á 45 min
 •     Körlektioner 6 st á 50 min
 •     Med motorcykel med över 25 kW
 •     Tidigare körrätt B
 •     alla motorcyklar under 35kW
Kursavgift 750,00 €

Kursavgifterna omfattar inte:

 • Avgift för körkortstillstånd till Ajovarma 40,00 €
 • Teoriprovsavgift till Ajovarma 31,00 €
 • Körprovsavgift till Ajovarma 65,00 €

Övriga kostnader totalt 136,00 €

Kostnader sammanlagt 886,00 €

Med A-körkort får du köra alla slags motorcyklar, med släpfordon samt trehjulingar vars tre hjul är symmetriskt placerade och vars effekt överstiger 15 kW.

 • Ålderskrav 24 år (vid uppgradering är körkort i klass A2 ikraft 2 år)
 • Teorilektioner 6 st á 45 min
 • Körlektioner 6 st á 50 min
 • Med motorcykel med effekt över 40 kw
 • alla motorcyklar

I klass A2 får motorcykelns maximala effekt vara högst 35 kW, effekt/viktproportionen högst 0,2 kW/kg
och motorcykeln får inte ha omvandlats från ett fordon vars effekt är över två gånger så stor.

 • Ålderskrav 18 år
 • Teorilektioner 6 st á 45 min
 • Körlektioner 6 st á 50 min
 • Med motorcykel med över 25 kW
 • Tidigare körrätt B
 • alla motorcyklar under 35kW

A2 - motorcykelkurss

A - motorcykelkurss

Kursavgift 750,00 €

Kursavgifterna omfattar inte:

 • Avgift för körkortstillstånd till Ajovarma 40,00 €
 • Körprovsavgift till Ajovarma 31,00 €
 • Körprovsavgift till Ajovarma 65,00 €

Övriga kostnader totalt 136,00 €

Kostnader sammanlagt 886,00 €

I klass A2 får motorcykelns maximala effekt vara högst 35 kW, effekt/viktproportionen högst 0,2 kW/kg och motorcykeln får inte ha omvandlats från ett fordon vars effekt är över två gånger så stor.

 •     Ålderskrav 18 år
 •     Teorilektioner 6 st á 45 min
 •     Körlektioner 6 st á 50 min
 •     Med motorcykel med över 25 kW
 •     Tidigare körrätt B
 •     alla motorcyklar under 35kW
Kursavgift 750,00 €

Kursavgifterna omfattar inte:

 • Avgift för körkortstillstånd till Ajovarma 40,00 €
 • Körprovsavgift till Ajovarma 31,00 €
 • Körprovsavgift till Ajovarma 65,00 €

Övriga kostnader totalt 136,00 €

Kostnader sammanlagt 886,00 €

Med A-körkort får du köra alla slags motorcyklar, med släpfordon samt trehjulingar vars tre hjul är symmetriskt placerade och vars effekt överstiger 15 kW.

 •     Ålderskrav 24 år (vid uppgradering är körkort i klass A2 ikraft 2 år)
 •     Teorilektioner 6 st á 45 min
 •     Körlektioner 6 st á 50 min
 •     Med motorcykel med effekt över 40 kw
 •     Tidigare körrätt B
 •     Alla motorcyklar

I klass A2 får motorcykelns maximala effekt vara högst 35 kW, effekt/viktproportionen högst 0,2 kW/kg
och motorcykeln får inte ha omvandlats från ett fordon vars effekt är över två gånger så stor.

 • Ålderskrav 18 år
 • Teorilektioner 6 st á 45 min
 • Körlektioner 6 st á 50 min
 • Med motorcykel med över 25 kW
 • Tidigare körrätt B
 • Alla motorcyklar under 35kW
   
Kursavgift 480,00 €

Kursavgifterna omfattar inte:

 • Avgift för körkortstillstånd till Ajovarma 40,00 €
 • Avgift för körkortstillstånd till Ajovarma 31,00 €
 • Körprovsavgift till Ajovarma 65,00 €

Övriga kostnader totalt 136,00 €

Kostnader sammanlagt 616,00 €

I klass A2 får motorcykelns maximala effekt vara högst 35 kW, effekt/viktproportionen högst 0,2 kW/kg och motorcykeln får inte ha omvandlats från ett fordon vars effekt är över två gånger så stor.

 • Ålderskrav 18 år

Med A-körkortet får du köra alla motorcyklar, släpfordon kopplade till dem och trehjulingar, som har tre symmetriskt placerade hjul och vars effekt överstiger 15 kW

 • Ålderskrav 24 år (vid uppgradering av körkortsklass är A2-kortet i kraft 2 år)


Innehåller:

 • 2 timmar teoriundervisning för motorcyklister
 • läromaterial
 • kontorstjänster
 • 5 timmar körundervisning
Kursavgift 480,00 €

Kursavgifterna omfattar inte:

 • Avgift för körkortstillstånd till Ajovarma 40,00 €
 • Teoriprovsavgift till Ajovarma 31,00 €
 • Körprovsavgift till Ajovarma 65,00 €

Övriga kostnader totalt 136,00 €

Kostnader sammanlagt 616,00 €

I klass A2 får motorcykelns maximala effekt vara högst 35 kW, effekt/viktproportionen högst 0,2 kW/kg och motorcykeln får inte ha omvandlats från ett fordon vars effekt är över två gånger så stor.

 • Ålderskrav 18 år

Med A-körkortet får du köra alla motorcyklar, släpfordon kopplade till dem och trehjulingar, som har tre symmetriskt placerade hjul och vars effekt överstiger 15 kW

 • Ålderskrav 24 år (vid uppgradering av körkortsklass är A2-kortet i kraft 2 år)


Innehåller:

 • 2 timmar teoriundervisning för motorcyklister
 • läromaterial
 • kontorstjänster
 • 5 timmar körundervisning
Tuote ei ole aktiivinen
Tuote ei ole aktiivinen
Tuote ei ole aktiivinen
Tuote ei ole aktiivinen
Tuote ei ole aktiivinen
Tuote ei ole aktiivinen
Tuote ei ole aktiivinen
Tuote ei ole aktiivinen
Tuote ei ole aktiivinen
Tuote ei ole aktiivinen
Tuote ei ole aktiivinen
3. Välj starttiden och anmäl dig

Snabbkontakt

Skriv in ditt telefonnummer i fältet, så kontaktar vi dig snarast.

CAP-Bilskola Karleby

Den förmånligaste och mest progressiva bilskola i Karleby - välkommen!

CAPs professionella personal önskar dig nu välkommen till CAP-Bilskolans utrymmen!

Med oss skaffar du dig lätt, tryggt och förmånligt körkort för moped-, motorcykel- och/eller personbil.

Kvalitetsfordon och möjligheten till Distansteori gör det enkelt att skräddarsy utbildningen för dig. Finansieringsalternativen eller uppdelningen av kursavgiften i månadsrater utan extra kostnader underlättar i sin tur din ekonomi.

Vår sakkunnniga och hjälpsamma personal hjälper dig med alla dina frågor, antingen på vårt kontor, på live-chatten, på vårt försäljningsservicenummer 0800-930 30 eller så kontaktar vi dig om du lämnar kontaktbegäran.

Välkommen in på Karlebys glada CAP-kontor – för en kopp kaffe om inte annat!:)

CAP-Bilskola Karleby
Karlebygatan 9, 67100 Karleby
tel. 050 356 8585
kokkola@cap.fi
 

Henkilöstö

myyntiassistentti
044 732 2428
liikenneopettaja
050 383 3306

SVEA-FINANSIERING

T.ex. 1500€, lånetid 3-36 mån
T.ex. Med 36 mån lånetid:
1.-36. 45,67€ / mån
Uppläggningskostnad 29,90 + kontoavgift 4€/mån
Egentlig totalkostnad 1674,02€
Egentlig årsränta 7,7%
3 mån och 6 mån uppläggningsavgift för betalningstiden 19,90€
12 mån, 24 mån ja 36 mån uppläggningsavgift för betalningstiden 29,90€
Kontoavgift för alla alternativen 4€/mån
Nominell ränta för alla alternativen är 9,8%
(36 mån betalningstid är räntefri)

Se mer: cap.fi/finansiering

Finensiering erbjuds av: Svea Ekonomi, Mechelingatan 1a, 00180 Helsingfors