Ammattiliikenne

Kuljettajan ammattipätevyys
Kohti turvallisempia, ympäristöystävällisempiä ja laadukkaampia kuljetuksia!

Ammattipätevyyden tarkoitus on edistää kuljetusalan työntekijöiden ja tiellä liikkujien terveyttä ja turvallisuutta sekä ympäristöystävällisyyttä. Ammattipätevyyskoulutuksen kautta kuljettajien asiantuntemus lisää kuljetusten ja palvelujen laatua sekä tarjoaa heille mahdollisuuden parantaa työturvallisuutta.

Perustason ammattipätevyyskoulutus on vaadittu kaikilta uusilta tavara- ja henkilöliikenteeseen tarkoitettujen ajoneuvojen kuljettajilta henkilöliikenteessä 10.9.2008 lähtien ja tavaraliikenteessä 10.9.2009 alkaen.

Kuljettajien, jotka ovat saavuttaneet kuorma- tai linja-auton ajo-oikeuden ennen edellä mainittuja päivämääriä, ei tarvitse erikseen suorittaa perustason koulutusta. Heidän tulee kuitenkin suorittaa ammattipätevyyden voimassaolon jatkamiseksi jatkokoulutus 35 tuntia viiden vuoden välein. Myös kuljettajien, jotka ovat suorittaneet perustason koulutuksen, tulee uusia ammattipätevyytensä viiden vuoden välein.

Erilaiset ammatilliset vaatimukset kuljettajia kohtaan ovat lisääntyneet. Hyvä ammatillinen koulutus mahdollistaa kuljettajana toimimisen kuljetusalalla ammattimaisessa liikenteessä. Ajo-oikeus ja ammattipätevyys eivät ole sama asia. Ne kulkevat rinnakkain, mutta ne ovat kaksi eri asiaa.

Usein kysyttyjä kysymyksiä ammattipätevyydestä ja vastauksia niihin löydät täältä.