TrainingCAP

Työhyvinvointikoulutus

Työhyvinvointi - koulutuksen tavoitteet

  • selventää työhyvinvoinnin ja tuottavuuden yhteyttä kuljetusalalla
  • auttaa kuljettajaa ymmärtämään miten turvallisesta ja terveellisestä työympäristöstä huolehditaan
  • auttaa liittämään kuljettajan ammattitaito ja osaaminen työhyvinvointiin
  • liikunnan, ravinnon ja levon vaikutukset kuljettajan työkykyyn
  • hyvän ergonomien merkityksen selventäminen kuljettajan työtehtävissä

Koulutusohjelma 7 h

Tunti I

  • työhyvinvointi ja sen tekijät
  • tarpeet ja voimavarat
  • säädös ja sopimusperusta
  • työhyvinvoinnin arvioiminen ja kannattavuus

    Tunti II

    • työhyvinvointia tuottava johtaminen
    • esimiehen oikeuksia ja velvollisuuksia
    • aikasaansaava esimiestyö

    Tunti III

    • vuorovaikutustaidot
    • oppimaan oppimisen taidot
    • yhteistyötaidot

    Tunti IV ja V

    • yhteistyö, osallistuminen, työkäyttäytyminen
    • toimintamallit ristiriita- ja epäasiallisen kohtelun tilanteissa
    • työyhteisön haastavat vuorovaikutustilanteet
    • työntekijän velvollisuuksia
    • hyvät alaistaidot

    Tunti VI ja VII

    • terveys ja työkyky työhyvinvoinnin perustana
    • terveyden edistäminen työpaikalla
    • liikunnan, ravinnon ja levon merkitys työkykyyn
    • hyvä ergonomien merkitys toimintakyvyn säilyttämiseksi
    • työkyvyn puheeksiottaminen ja varhainen tuki
    • työhyvinvointia yhteistyössä