Ajokortti ikäpoikkeusluvalla

14.02.2020

Traficomin myöntämä ikäpoikkeuslupa

Luvan myöntämisen edellytykset

Autokoulun tai opetusluvalla ajokortin suorittamisen voi aloittaa jo 16-vuotiaana, vaikka normaalisti ajokortin saa 18-vuoden iässä. Ajokortin voi Traficomin myöntämällä poikkeusluvalla saada kuitenkin jo 17-vuotiaana, jos siihen on erityisiä syitä. Lupa myönnetään kokonaisharkinnan perusteella arvioiden ensisijaisesti nuoren omaa kulkemis- tai ajokorttitarvetta.

Erityisiä syitä ovat esimerkiksi työhön, työharjoitteluun, kouluun tai säännölliseen ja tavoitteelliseen harrastukseen pääsemistä hankaloittavat perusteet. Näitä ovat esim:

 • pitkät etäisyydet
 • puuttuvat joukkoliikenneyhteydet
 • vähintään tunnin kestävät yhdensuuntaiset matkaajat joukkoliikenteellä
 • vähintään viiden kilometrin yhdensuuntaiset kävelymatkat, kun joukkoliikennettä ei ole käytettävissä
 • harvoin kulkevista joukkoliikenneyhteyksistä johtuvat yli 1h 30min kestävät yhdensuuntaiset kokonaismatkaajat.

Matka-aika on reittioppaan, karttapalvelun tai muun vastaavan yleisesti käytössä olevan palvelun mukainen aika ovelta ovelle. Kokonaismatkaan sisältyy lisäksi joukkoliikenteen vuorojen odotusaika (esim. koulun päättymisen ja ensimmäisen mahdollisen vuoron lähtöajan välinen aika).

Lisäksi arvioinnissa voidaan ottaa huomioon:

 • ennalta arvaamattomat muutokset perhetilanteessa tilanteessa viimeisen vuoden aikana (esim. vanhemman tai muun ajokortillisen perheenjäsenen sairastuminen tai kuolema)
 • samassa kotitaloudessa asuvan perheen toimentulon turvaamiseen ja välttämättömien asioiden hoitamiseen liittyvät säännölliset kulkemistarpeet.

Ikäpoikkeusluvan hakeminen

Voit hakea ikäpoikkeuslupaa 4 kuukautta ennen kuin täytät 17 vuotta, mutta tutkinnon voit suorittaa vasta täytettyäsi 17. Parhaillaan käsitellään ikäpoikkeuslupahakemuksia, jotka on kirjattu käsittelyjonoon 3.12.2019. Jonossa on hakemuksia noin 2980 kpl (päivitetty 10.2.2020). Kannattaa siis laittaa hakemus ajoissa sisään, sillä käsittelyjono on ollut pitkä lakimuutoksesta lähtien.

Ikäpoikkeusluvan hakemisessa on käytettävä Traficomin hakemuslomaketta. Lomakkeen voit täyttää sähköisesti ja lähettää sähköpostin liitteenä tai vaihtoehtoisesti postittaa.

Hakemuslomake: https://asiointi.trafi.fi/omatrafi-formservlet-web/lomake/F128

Hakemuslomakkeen liitteenä on oltava poikkeusluvan hakemisen perusteesta riippuen jokin seuraavista liitteistä:

 • oppilaitoksen allekirjoitettu opiskelutodistus/läsnäolotodistus sisältäen tiedon opiskelupaikan sijainnista (toimipiste ja/tai osoite), kun poikkeuslupaa haetaan koulumatkojen kulkemiseen etäisyyden tai puuttuvien joukkoliikenneyhteyksien takia
 • oppilaitoksen todistus, jossa otetaan kantaa siihen, että työharjoittelun suorittamiseen tarvitaan ajokorttia, kun poikkeuslupaa haetaan opintoihin kuuluvaa työharjoittelua tai työpaikalla suoritettavia opintoja varten
 • työnantajan allekirjoitettu todistus työpaikasta tai työharjoittelusta taikka työsopimus, kun poikkeuslupaa haetaan työmatkojen kulkemiseen etäisyyden tai puuttuvien joukkoliikenneyhteyksien takia. Huom! Jos työtä tehdään yksityishenkilölle, lähisukulaiselle tai esim. kuolinpesälle, tulee aina toimittaa työsopimus
 • työnantajan todistus liikkumistarpeesta, kun poikkeuslupaa haetaan työssäkäyntiä tai työharjoittelua varten ja ajokorttitarve liittyy työtehtävien suorittamiseen
 • seuran, valmentajan, yhdistyksen, opiston tai muun vastaavan tahon antama allekirjoitettu todistus, josta käy ilmi, miten harrastuksen tavoitteellisuus ilmenee, sekä harrastuksen säännöllisyys, kun poikkeuslupaa haetaan säännölliseen ja tavoitteelliseen harrastukseen kulkemiseksi
 • lääkärinlausunto, josta ilmenee hakijan tai samassa kotitaloudessa asuvan läheisen terveydentilan aiheuttamat rajoitteet liikkumiseen ja välttämättömien asioiden hoitamiseen, kun poikkeuslupaa haetaan välttämättömien matkojen tekemiseksi johtuen hakijan tai samassa kotitaloudessa asuvan läheisen terveydentilasta. Lääkärinlausunto ei saa olla puolta vuotta vanhempi
 • muu selvitys (esimerkiksi huoltajan vapaamuotoinen selvitys) välttämättömästä kulkemistarpeesta, jos poikkeusta haetaan muusta erityisestä syystä.

Asian käsittelyä nopeuttaa mahdollisimman huolellisesti täytetty hakemus ja tarvittavien liitteiden toimittaminen. Saat hakemuksen nopeammin jonoon lähettämällä sen sähköisesti kirjaamo@traficom.fi. Hakemuksen ja sen liitteet voit skannata tai kuvata sähköpostin liitteeksi, kunhan ne ovat riittävän laadukkaita ja luettavissa. Postitse hakemus toimitetaan osoitteeseen Liikenne- ja viestintävirasto, PL 320, 00059 TRAFICOM.

Myönnetty lupa näkyy Traficomin asiointipalvelussa - lupapäätös postitetaan kotiin

Näet Traficomin asiointipalvelussa omissa tiedoissasi luvan sitten, kun se on myönnetty. Varsinainen lupapäätös saapuu postitse kotiosoitteeseesi. Voit suorittaa kaiken pakollisen opetuksen jo 16-vuotiaasta alkaen eli ennen ikäpoikkeusluvan myöntämistä. Saatu opetus ei vanhene. Kuljettajantutkinnon voit suorittaa täytettyäsi 17. Kun lupa on myönnetty, voit osallistua B-luokan teoriakokeeseen ja lupapäätöksen saavuttua ajokokeeseen. Lupapäätös on pidettävä mukana ajaessa aina 18-vuotiaaksi saakka, myös ajokoetta suoritettaessa, ja esitettävä tarvittaessa poliisille.

Tutkintoon päästäksesi sinun tulee hakea erikseen ajokorttilupaa. Voit hakea ajokorttiluvan B-luokalle aikaisintaan 16-vuotiaana.

Sekä kielteisestä että myönteisestä päätöksestä peritään maksuasetuksen mukainen maksu (100 €). Lasku lähetetään asiakkaalle, kun päätös on tehty.

Ikäpoikkeusluvalla ei saa ajaa Ahvenanmaalla, Ruotsissa eikä Virossa. Ajokortin kelpoisuus 17-vuotiaana ko. maissa on tarkistettu paikallisilta viranomaisilta. Muiden maiden osalta sinun tulee tarkistaa ajokortin kelpoisuus paikallisilta viranomaisilta.

Tutustu ikäpoikkeuslupahakemuksen täyttämisestä laadittuun ohjeeseen: 
https://ajokortti-info.fi/ajokortin-hankkiminen/henkiloauton-ajokortin-hankkiminen/ohjeet-ikapoikkeuslupahakemuksen-tayttamiseen

Lähde: Ajokortti-info.fi