Ammattiliikenne

Kuljettajien ammattipätevyys
Kohti turvallisempia, ympäristöystävällisempiä ja laadukkaampia kuljetuksia!

Ammattipätevyyden tarkoitus on edistää kuljetusalan työntekijöiden ja tiellä liikkujien terveyttä ja turvallisuutta sekä ympäristöystävällisyyttä. Ammattipätevyyskoulutuksen kautta kuljettajien asiantuntemus lisää kuljetusten ja palvelujen laatua sekä tarjoaa heille mahdollisuuden parantaa työturvallisuutta.

Ammattipätevyyden peruskoulutus on vaadittu kaikilta uusilta tavara- ja henkilöliikenteeseen tarkoitettujen ajoneuvojen kuljettajilta henkilöliikenteessä 10.9.2008 lähtien ja tavaraliikenteessä 10.9.2009 alkaen.

Kuljettajien, jotka ovat saavuttaneet kuorma- tai linja-auton ajo-oikeuden ennen edellä mainittuja päivämääriä, ei tarvitse erikseen suorittaa perustason koulutusta. Heidän tulee kuitenkin suorittaa ammattipätevyyden voimassaolon jatkamiseksi jatkokoulutus - 35 tuntia. Koulutus tulee olla suoritettuna henkilöliikenteessä 10.9.2013 ja tavaraliikenteessä 10.9.2014 mennessä.

Kuorma- ja linja-auton kuljettajat

Erilaiset ammatilliset vaatimukset kuljettajia kohtaan ovat lisääntyneet. Hyvä ammatillinen koulutus mahdollistaa kuljettajana toimimisen kuljetusalalla ammattimaisessa liikenteessä. Ajo-oikeus ja ammattipätevyys eivät ole sama asia. Ne kulkevat rinnakkain, mutta ne ovat kaksi eri asiaa.

Usein kysyttyjä kysymyksiä ammattipätevyydestä ja vastauksia niihin löydät täältä.