LiftCAP, teoria+käytäntö

Trukkiturvallisuuskoulutus

Trukkiturvallisuus - koulutuksen tavoitteet

 • turvallisuuden lisääminen autonkuljettajan trukkityöskentelyssä
 • lisätä kuljettajien tietoisuutta trukin tehokkaasta käytöstä
 • lisätä tietoisuutta lastaajan velvollisuuksista, vastuista ja oikeuksista
 • erilaisten trukkien tuntemuksen lisääminen
 • vähentää tavaroihin kohdistuvia vahinkoja, jotka johtuvat vääristä työskentelytavoista trukilla ja muilla tavaran siirtoon ja nostoon tarkoitetuilla laitteilla
 • parantaa yrityksen kannattavuutta ja imagoa vähentyneiden vahinkojen ansiosta
 • suorittaa trukkikortti

Koulutusohjelma 7 h

Tunti I

 • autonkuljettaja trukin kuljettajana.
 • millainen henkilö on hyvä trukin kuljettaja.
 • trukin kuljettajan:
  • vastuut
  • velvollisuudet
  • oikeudet

Tunti II ja III

 • työturvallisuus trukkityöskentelyssä
 • trukkityöskentelyn yleiset työturvallisuusnäkökohdat
 • tapaturmat, vaarat, tapaturmariskit, riskien välttäminen
 • laiturit, lastaussillat, kuormatilojen kiinnitykset
 • trukilla ajamiseen liittyvät huomioitavat seikat ja työturvallisuus
 • peruskäsitteistö mm. peruskuljetusasento, vapaanostokorkeus, vakavuus, ajokorkeus, painopiste, painopiste-etäisyys
 • kuormitustaulukko
 • tyyppikilpi

Tunti IV, V ja VI

 • käytännön harjoitukset:
  • ajonlähtötarkastus
  • trukkirata
  • lastausharjoitus

Tunti VII

 • kertaustehtävät ja niiden läpikäynti