RescueCAP 1

Hätäensiapukoulutus

Ensiapu - koulutuksen tavoitteet

 • luo auttamisrohkeutta
 • antaa valmiudet henkeä pelastavaan ensiapuun
 • opettaa toimintaa onnettomuustilanteessa

Koulutusohjelma 8 h

Tunti I

 • auttamisvelvollisuus ja hätäensiapu
 • auttamisvelvollissutta määrittelevät säädökset
 • tieliikennelaki, palo- ja pelastuslaki, rikoslaki
 • hätäensiapu, mitä se on ja miten sitä suoritetaan?

Tunti II

 • toiminta onnettomuustilanteessa + hätäilmoitus
 • toiminta ja tilannearvion tekeminen onnettomuuspaikalla

Tunti III

 • vammamekanismi ja potilaan tutkiminen
 • tyyppivammat – liikenneonnettomuudet
 • potilaan tutkiminen

Tunti IV

 • henkinen tuki onnettomuustilanteissa
 • auttajana toimiminen

Tunti V

 • tajuttoman potilaan ensiapu
 • tajuttoman potilaan käsittely

Tunti VI

 • elvytys
 • aikuisen ja lapsen elvytys

Tunti VII

 • verenvuoto ja sokki
 • verenvuodon tyrehdyttäminen
 • sokin oireet ja ensiapu

Tunti VIII

 • sairaskohtaukset: aivoverenkiertohäiriö, rintakipu, kouristuskohtaus, sokeritasapainon häiriöt
 • tunnistaminen ja ensiapu