RescueCAP 2

Ensiavun peruskoulutus 16 h

Ensiapu - koulutuksen tavoitteet

 • luo auttamisrohkeutta
 • antaa valmiudet henkeä pelastavaan ensiapuun
 • opettaa toimintaa onnettomuustilanteessa

Hätätilanteessa auttaminen 8 h

Tunti I ja II

 • Kurssin avaus ja käytännön järjestelyt
 • Toiminta onnettomuuden sattuessa
 • Hätäensiavun tarve

Tunti III ja IV

 • Tajuttomuus ja ensiapu
 • Elvytys
 • Vierasesine hengitysteissä

Tunti V ja VI

 • Lyhyt kertaus edellisestä
 • Haavat ja hallitsematon verenvuoto

Tunti VII ja VIII

 • Palovammat ja muut sokkiin johtavat tilanteet
 • Sairauskohtaukset: aivoverenkierron häiriön oireet, rintakipu,diabeetikon heikotus, pyörtyminen, kouristukset ja hengistysvaikeudet (astma, allergia)

Muita ensiapua vaativia tilanteita, 8 h

Tunti I ja II

 • Lyhyt kertaus edellisestä
 • Erityyppiset haavat
 • Eriasteiset palovammat

Tunti III ja IV

 • Murtumat
 • Nivelvammat

Tunti V ja VI

 • Lyhyt kertaus edellisestä
 • Myrkytykset

Tunti VII ja VIII

 • Loppuharjoitus: toiminta erilaisissa ensiaputilanteissa
 • Kurssin lopetus