RoadCAP, teoria

Ennakoiva ja turvallinen ajaminen

Ennakoiva ajaminen - koulutuksen tavoitteet

 • kehittää kykyä ennakoida riskitekijät ennakolta ja siten välttää vaaratilanteisiin joutuminen
 • kehittää kykyä oikeaa toimintaa mahdollisessa vaaratilanteessa
 • kuljettajat ymmärtävät paremmin kuljettajaan, ajoneuvoon, lastiin ja olosuhteisiin sisältyvät riskit ja ottavat ne huomioon työtehtäviä suorittaessaan

Koulutusohjelma 7 h

Tunti I ja II

 • johdanto ja raskaan liikenteen onnettomuudet
 • tilastoja ja esimerkkionnettomuuksia raskaan liikenteen onnettomuuksista
 • ryhmätyö esimerkkionnettomuudesta:
  • miten kokonaan vältettävissä
  • miten olisi pitänyt toimia vaaratilanteessa
  • miten onnettomuuden seuraukset olisivat olleet vältettävissä
  • miten tulevaisuudessa voitaisiin estää vastaavat onnettomuudet.

Tunti III ja IV

 • ennakointi eli miten välttää vaaratilanteita
 • ennakointikolmio
 • kuljettajan kunto
 • ajoneuvon kunto
 • lastin kunto
 • olosuhteet
 • ajonopeuden vaikutus

Tunti V ja VI

 • toiminta vaaratilanteessa
 • pysähtymismatkan osittaminen
 • erilaiset jarrutustavat
 • erilaiset hidastimet
 • hätäjarrutus ja väistö
 • luiston oikaisu

Tunti VII

 • onnettomuuden seurausten minimointi
 • aktiivinen turvallisuus
 • passiivinen turvallisuus
 • kuorma- ja linja-autojen tekninen kehitys turvallisuuden maksimoimiseksi

Kertaustehtävät ja tehtävän läpikäynti