RoadCAP, teoria+käytäntö

Ennakoiva ja turvallinen ajaminen

Ennakoiva ajaminen - koulutuksen tavoitteet

 • kehittää kykyä ennakoida riskitekijät ennakolta ja siten välttää vaaratilanteisiin joutuminen
 • kehittää kykyä oikeaa toimintaa mahdollisessa vaaratilanteessa
 • kuljettajat ymmärtävät paremmin kuljettajaan, ajoneuvoon, lastiin ja olosuhteisiin sisältyvät riskit ja ottavat ne huomioon työtehtäviä suorittaessaan

Koulutusohjelma 7 h

Tunti I ja II

 • johdanto ja raskaan liikenteen onnettomuudet
 • tilastoja ja esimerkkionnettomuuksia raskaan liikenteen onnettomuuksista
 • ryhmätyö esimerkkionnettomuudesta:
  • miten kokonaan vältettävissä
  • miten olisi pitänyt toimia vaaratilanteessa
  • miten onnettomuuden seuraukset olisivat olleet vältettävissä
  • miten tulevaisuudessa voitaisiin estää vastaavat onnettomuudet.

Tunti III ja IV

 • ennakointi eli miten välttää vaaratilanteita
 • ennakointikolmio
 • kuljettajan kunto
 • ajoneuvon kunto
 • lastin kunto
 • olosuhteet
 • ajonopeuden vaikutus

Tunti V, VI ja VII

Rataharjoittelu

 • näytöt:
 • pysähtymismatkan osittaminen
 • ajonopeuden merkitys, jäännösnopeus
 • nopeuden vaikutus jarrutusmatkaan
 • erilaiset jarrutustavat
 • hätätilanneväistö
 • etu- ja takapään luisto ja niiden oikaisu
 • perävaunun luisto ja sen oikaisu
 • kitkaeron merkitys jarrutuksissa

Harjoitukset

 • nopeuden vaikutus jarrutusmatkaan
 • erilaiset jarrutustekniikat
 • luiston oikaisu
 • hätäjarrutus ja esteen väistäminen
 • jarrutusmatkan arviointi

Rataharjoitusten yhteydessä kokoaikainen kommunikointi radiopuhelimen välityksellä kouluttajan ja koulutettavan välillä, jolloin kouluttaja pystyy ohjaamaan suoritusta, antamaan palautetta ja koulutettava voi kommentoida suoritustaan.

Rataharjoitusten jälkeen luokassa annetaan kouluttajien palaute ryhmälle sekä suoritetaan keskeisten asioiden kertaus.