ServiceCAP

Asiakaspalvelukoulutus

Asiakaspalvelu - koulutuksen tavoitteet

 • muodostaa selkeä kuva, mikä on odotettu hyvän palvelun laatu.
 • saavuttaa omakohtainen ymmärrys asiakkaan palvelukokemuksen muodostumisesta.
 • varmistaa myönteinen asennoituminen työyhteisöön ja asiakastyöskentelyyn sekä niiden jatkuvaan kehittämiseen.

Koulutusohjelma 7 h

Tunti I

Minä – Ammattilainen

 • kohtaako halu ja kyky
 • kuljettaja on yrityksen näkyvin edustaja
 • haluatko olla ammattilainen – toimi sen mukaisesti!

Tunti II

Oman työni merkitys

 • itselleni
 • yritykselle

Tunti III ja VI

Asiakaspalvelun ydin

 • asiakkaan odotukset
 • omat asiakaspalvelukokemukset
 • asiakaspalvelu ja asenne

Tunti V

Hyvän asiakaspalvelun perusteet

 • miten määritellään hyvä asiakaspalvelu?
 • kuka on hyvä asiakaspalvelija?
 • tarvitseeko kuljettajan olla asiakaspalvelija?

Tunti VI

 • toimintani asiakaspalvelutyöskentelyssä
 • laaditaan toimintaohjelista ryhmätyönä

Tunti VII

Työyhteisön ilmapiirin vaikutus

 • oma fiilis näkyy
 • sisäiset asiakkaat
 • mihin kaikkeen se vaikuttaa?