ThermoCAP

Lämpötilahallitut kuljetukset

Koulutuksen tavoitteet

 • osata omavalvonnan mukainen toiminta
 • tuntea lämpötilavalvottujen kuljetusten kalustovaatimukset
 • tietää hygienian merkitys elintarvikekuljetuksissa
 • tuntea lämmönsäätölaitteet ja niiden toiminta
 • tuntea lainsäädännön ja erilaisten sopimusten edellyttämät kuljetuslämpötilat
 • osata monilämpötilakuljetusten edellyttämät vaatimukset
 • osata toimia osana toimitusketjua

Koulutusohjelma 7 h

Tunti I

Yrityksen omavalvonta

 • omavalvontasuunnitelman sisältö ja sen mukainen toiminta

Tunti II

Kuljetuskalustovaatimukset

 • kuormakorirakenteet sekä jäähdytys- ja lämmityslaitetyypit
 • kuormakoriluokitus

Tunti III

Hygieniatietous

 • henkilökohtainen siisteys ja pukeutuminen
 • kuljetuskaluston siisteys ja puhtaanapito

Tunti IV

Toimenpiteet ennen kuormaamista ja kuormaaminen

 • kuljetuskaluston sopivuus kuljetustehtävään
 • kuormakorin esijäähdytys tai –lämmitys
 • kuormattavien tavaroiden yhteensopivuus
 • kuormattavan tavaran lämpötilamittaukset ja laadun toteaminen
 • ilmankierron varmistaminen

Tunti V

Lämmönsäätölaitteiden toiminta ja rekisteröintilaitteet

 • dieselkäyttö
 • sähkökäyttö
 • rekisteröintilaitteen tulosteet
 • lämpötila-antureiden toiminta ja tulkinta
 • kuljetuksen ”piilo- loggerit”

Tunti VI

Kuljetuslämpötilat

 • ATP-sopimuksen mukaiset kuljetuslämpötilat
 • kaupan ja teollisuuden väliset kuljetuslämpötilat

Tunti VII

Monilämpötilakuljetukset

 • kuormatilojen jakaminen
 • erilaiset väliseinät ja niiden käyttö
 • lämpötilojen hallinta