TrainingCAP

Työhyvinvointikoulutus

Työhyvinvointi - koulutuksen tavoitteet

 • selventää työhyvinvoinnin ja tuottavuuden yhteyttä kuljetusalalla
 • auttaa kuljettajaa ymmärtämään miten turvallisesta ja terveellisestä työympäristöstä huolehditaan
 • auttaa liittämään kuljettajan ammattitaito ja osaaminen työhyvinvointiin
 • liikunnan, ravinnon ja levon vaikutukset kuljettajan työkykyyn
 • hyvän ergonomien merkityksen selventäminen kuljettajan työtehtävissä

Koulutusohjelma 7 h

Tunti I

 • työhyvinvointi ja sen tekijät
 • tarpeet ja voimavarat
 • säädös ja sopimusperusta
 • työhyvinvoinnin arvioiminen ja kannattavuus

  Tunti II

  • työhyvinvointia tuottava johtaminen
  • esimiehen oikeuksia ja velvollisuuksia
  • aikasaansaava esimiestyö

  Tunti III

  • vuorovaikutustaidot
  • oppimaan oppimisen taidot
  • yhteistyötaidot

  Tunti IV ja V

  • yhteistyö, osallistuminen, työkäyttäytyminen
  • toimintamallit ristiriita- ja epäasiallisen kohtelun tilanteissa
  • työyhteisön haastavat vuorovaikutustilanteet
  • työntekijän velvollisuuksia
  • hyvät alaistaidot

  Tunti VI ja VII

  • terveys ja työkyky työhyvinvoinnin perustana
  • terveyden edistäminen työpaikalla
  • liikunnan, ravinnon ja levon merkitys työkykyyn
  • hyvä ergonomien merkitys toimintakyvyn säilyttämiseksi
  • työkyvyn puheeksiottaminen ja varhainen tuki
  • työhyvinvointia yhteistyössä