Simulaatio osaksi ajo-opetusta

22.02.2016

Simulaatio-opetus autokoulussa on odottanut tuloaan vuosikymmeniä. Käydessäni vuosia sitten lentämässä MD82 -simulaattoria ilmailuharrastukseni kohokohtana, jäi jo tuolloin kytemään ajatus liikennesimulaattorista autokouluopetukseen. Vaihdoin tuolloin ajatuksia myös Finnairin lentäjien kanssa simulaattoreiden merkityksestä ilmailussa ja vertailimme myös aihetta silloiseen liikenneopetukseen. Ilmailussa simulaatio on ollut vahvana osana lentäjien koulutusta jo vuodesta "kirves ja miekka", perusteet ovat hyvin kiistattomat. Opetuksellisesti simulaatio antaa lähes rajattomat mahdollisuudet opetuksen/harjoituksien toteuttamiseksi sekä mahdollistaa kaikille tasalaatuisen koulutuksen. Riskin hallinnan kannalta lentäjät kertoivat muutamia esimerkkejä, joissa ilma-alus on kyettävä oikaisemaan poikkeavasta lentotilasta. Kuuntelin silmät pyöreänä ja totesin simulaattorin todellakin olevan hyvä väline, kun miettii turvallisuutta. Tulipa mieleen myös taloudellinen puoli, kun sama pitäisi mennä harjoittelemaan taivaalle jokaisen opiskelijan kanssa yli 300 miljoonaa maksavalla matkustajakoneella.

Miksi henkilöauto-opetuksessa ei ole hyödyntänyt simulaation kiistattomia etuja ennen tätä päivää?
Uskon asian johtuvan kahdesta tekijästä, halusta ja kyvystä. Autokoulutoimiala on ollut hyvin voimakkaasti säädeltyä ja toimintatavat hyvin vakiintuneita, eikä myöskään ole tullut suuria ehdotuksia markkinoilta asioiden muuttamiseksi. Tänä päivänä virkakoneisto sekä markkina pohtii aktiivisesti alalle kehittymistä ja uusia innovaatioita. Kyky vastaavasti kulminoituu hyvin pitkälle talouden lainalaisuuksiin ja pienen autokoulutoimialan markkinan koko ei ole houkutellut suuria tuotekehityksiä Suomessa.

Mietimme tätä kokonaisuutta yhtiökumppanin kanssa neljä vuotta sitten ja tulimme siihen tulokseen, että rakennamme liikennesimulaattorin osaksi ajo-opetusta, muuten mielestämme tulemme kiertämään "samaa ympyrää", alan kehittäminen on yksi tavoitteistamme. Haasteita oli projektiin paljon, mutta miettiessämme niitä rajattomia simulaation mahdollisuuksia, esim. näitä ilmailun "poikkeavia tilanteita" tieliikenteen puolelle, niin päätös oli selvä. Myös riittävän suuri tuotantomäärä tulisi kompensoimaan kuluja ja simulaattoriopetus tulee olemaan edullisempaa verrattuna live-opetukseen. Näin pystymme laskemaan myös ajokorttikoulutuksen kustannuksia, joka tulee näkymään tavoitteemme mukaan edullisempina asiakashintoina.

Kolmen vuoden tuotekehityksen usean yhteistyökumppanin kanssa ja mittavilla investoinneilla saimme Trafin hyväksynnän omalle simulaattorille, toki vain pimeän ajon harjoituksiin. Tästä jatkoimme tuotekehitystä edelleen ja rakensimme softatalon kanssa kolme virtuaalikaupunkia, joissa voi harjoitella lähes kaikki henkilöauto-opetukseen liittyvät asiat. Työmme palkittiin jälleen ja saimme viranomaishyväksynnän simulaattorille liikenneajoon marraskuussa 2015 kolmen ajotunnin osalta (pimeän ajon lisäksi) ja matkamme jatkuu edelleen.

Olen erittäin ylpeä omasta organisaatiostamme, emme ole antaneet periksi todella haastavassa projektissa, vaan olemme lakkaamatta etsineet ratkaisumalleja, joilla pääsemme haluttuun maaliin. Suomen suurimpana autokouluketjuna olemme velvoitettuja tuottamaan lisäarvoa asiakkaillemme ja tulemmekin avaamaan simulaattoripisteitä asiakkaiden käyttöön tämän vuoden aikana CAP-Autokoulun aluekeskuksiin.

 

-Pasi Paakkari

Pasi Paakkari

yritysjärjestelyt
Sähköpostiosoite
pasi.paakkari