Lapset liikenteessä

07.03.2016

Liikenteessä liikkuminen ja toisten kulkijoiden huomioon ottaminen ovat asioita, jossa meillä kaikilla lienee parantamisen varaa.  Lapset ovat energisiä pakkauksia ja usein virtaa riittää liiaksikin asti. Lapsi on yleensä touhuissaan täysillä mukana ja silloin on olemassa suuri vaara, että joku muu asia unohtuu. Liikenteessä unohdus voi olla hyvinkin kohtalokas.

Lapsi liikenteessä on liikenteen heikoin osapuoli, jolla on vähäinen kokemus ja liikenteessä käyttäytymisen mallit ovat hyvinkin kehittymättömiä. Kokemattomuus ja toimintamallien puuttuminen liikenteessä saattaa näkyä yllätyksellisinäkin tapahtumina. Kokeneelle autonkuljettajallekin lähestyvän ajoneuvon etäisyys ja nopeus ovat vaikeasti arvioitavia asioita. Kuinka voimme olettaa, että pieni koululainen osaisi arvioida lähestyvän ajoneuvon etäisyyden ja vielä oivaltaisi kuljettajan tulevan reilua ylinopeutta. Auton pysähtymismatka ja vauhdin arviointi on käsitteitä, jotka lasten on lähes mahdotonta oman kokemuksensa pohjalta oivaltaa. Meidän kokeneempien moottoriajoneuvojen kuljettajien tuleekin ottaa huomioon nämä seikat, varsinkin koulujen, päiväkotien ja urheilu- ja liikuntapaikkojen läheisyydessä liikkuessamme.

On tärkeää, että kotona ja kouluissa käydään läpi asioita liikenteestä. Lapset oppivat paljon ottamalla esimerkkiä jostakin. Lähes aina se ensimmäinen esimerkki ja toimintatapa tulevat sieltä omasta kodista. Parhaat liikennekasvattajat ovat isä ja äiti siellä kotona. Lapsilla on tapana ”apinoida” asioita, joten liikenneasenteetkin muodostuvat kotioloissa lähes automaattisesti.

Lapsia harrastuksiin kuljetettaessa kannattaisi vanhempien oivaltaa oma kasvattajan rooli myös liikennekäyttäytymiseen. Rauhallisuus on tärkeää, ja turha kiire pois. Ole itse esimerkkinä, lapsi oppii asenteet jo pienenä.

Koulutaksin ja linja-autojen kuljettajat ovat hyvin suuressa liikennekasvattajan roolissa lapsia koulumatkoilla kuljettaessaan. 

Liikenteen perusasioita kannattaa lapselle opettaa ihan pienestä pitäen. Pihatien ja kadun erot, kävely- ja pyörätiet, millä tavalla autot liikkuvat, uskallanko mennä suojatielle kun auto lähestyy.

Kun lapset ovat selvillä perusasioista, niin heidän on helpompi omaksua asioita liikenteestä ja sen seurauksena oppia liikkumaan itsenäisesti. Kannattaa muistaa, että lapset eivät välttämättä kerralla pysty kaikkea sisäistämään vaan pitkäjänteisyys ja kärsivällinen suhtautuminen asioihin ovat todella tärkeitä ominaisuuksia.

Koulumatkat ovat lapsille jokapäiväistä, joten matkojen turvallisuus on varmistettava. Kun lapsi aloittaa koulun tai siirtyy uuteen kouluun, on tärkeää opetella vanhemman kanssa uusi koulureitti. Lyhin reitti ei aina ole se paras vaihtoehto. Kannattaa kartoittaa turvallisin reitti ja sen jälkeen käydä vaaranpaikat lapsen kanssa läpi. Vaarapaikkojen kartoitus auttaa lapsen omaa soveltamista ja lisää koulutien turvallisuutta. Turvallinen liikkuminen on varmistettava myös vapaa-ajalla, kuten harrastuksiin, kauppaan tai kavereiden luo.

Useilla paikkakunnilla on lasten liikennepuistoja, joissa on hyvä valvotuissa olosuhteissa harjoitella  liikenteessä liikkumista. Liikennepuistossa voi opetella liikennesääntöjä ja lapset saavat kokeilla liikenteessä liikkumista oikeannäköisessä liikenneympäristössä. Liikennepuiston ohjaaja helposti huomaa lasten touhuja katsellessaan, millaista liikennekäyttäytymistä on tullut kotiväeltä opittua. Ja voi siellä liikennepuiston valvoja hurjastelijalle antaa vaikkapa pienen ajokiellonkin.

Lapset saavat paljon vaikutteita ja oppia meiltä kaikilta muiltakin liikenteessä liikkujilta.  Kannattaa meidän kokeneempien kulkijoiden silloin tällöin miettiä, minkälaisen kuvan liikenteestä ja siellä käyttäytymisestä lapsille haluamme antaa.

Liikenteessä on monia erilaisia tienkäyttäjiä, joilla on omia ominaisuuksiaan. Muut kulkijat huomioon ottamalla liikkuminen on vieläkin turvallisempaa.