CAP-Group Oy on hankkinut omistukseensa Ajokaista Oy:n liiketoiminnan

08.03.2019

TIEDOTE 8.3.2019

CAP-Group Oy on hankkinut omistukseensa Ajokaista Oy:n liiketoiminnan ja oppimateriaalin. Ajokaistan verkkopalvelun kehittämisestä vastanneet työntekijät siirtyvät kaupan myötä ostajan palvelukseen ja vastaavat jatkossakin materiaalin kehityksestä. Kaupalla ei ole vaikutusta Ajokaistan nykyisiin autokouluasiakkaisiin.

Ajokaista Oy on kehittänyt eri päätelaitteilla toimivan oppimisympäristön, jota käytetään Suomessa mm. ajokortin teoriakoeharjoittelussa. Kauppa tukee CAP-Group Oy:n pyrkimyksiä laajentaa teknistä osaamistaan verkko- ja mobiilipalveluissa kansainvälistymistä varten. CAP-Group Oy saa kaupassa kumppaneikseen Ajokaistan aiemmat kansainväliset kumppanit. Ajokaista taas saa aiempaa huomattavasti isommat resurssit alustan kehittämiseen.

Ajokaista haluaa painottaa erityisesti, että asiakkaiden tiedot säilyvät jatkossakin luottamuksellisina. Kilpailulainsäädäntöön erikoistunut Mentula & Väätäinen Asianajotoimisto Oy on laatinut konsernille ohjeistuksen, jota yhtiöt sitoutuvat noudattamaan. Ajokaistan verkkopalvelua käyttävien asiakkaiden tiedot eivät ole CAP-Group Oy:n käytettävissä tai tarkasteltavissa.


Lisätietoja:

Antti Kaseva
Ajokaista Oy
Puh. 040 722 3833
antti.kaseva@ajokaista.com

Pekka Kari
CAP-Group Oy
Puh. 040 552 6343
pekka.kari@cap.fi

Yhteydenotot toivotaan ensisijaisesti sähköpostilla.

Ajokaista Oy on kehittänyt eri päätelaitteilla toimivan oppimisympäristön, joka on ollut käytössä jo vuodesta 2006 alkaen. Suomessa oppimisympäristöä käytetään ajokortin teoriaharjoittelussa ja palvelun asiakkaina on merkittävä osa suomalaisista autokouluista.

CAP-Group Oy on Pohjoismaiden suurin, vahvasti kasvava kuljettajakoulutusyritys, joka luo asiakkailleen merkittävää lisäarvoa kehittämällä edistyksellisiä ja tehokkaita oppimismenetelmiä. CAP piirtää kuljettajakoulutuksen suuntaviivoja ja vaikuttaa aktiivisesti koko alan kehitykseen. Vuonna 2019 CAP-Group Oy:llä on yhteensä noin 330 tyytyväistä työntekijää ja useita sopimuskouluttajia sekä vielä paljon enemmän tyytyväisiä asiakkaita. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEDDELANDE 8.3.2019

CAP Group Oy har köpt Ajokaista Oy:s affärsverksamhet och läromedel. De anställda som har ansvarat för utvecklingen av Ajokaista-nättjänsten kommer att flytta till köparen, och de är också i fortsättningen ansvariga för utvecklingen av materialet. Köpet påverkar inte Ajokaistas nuvarande kunder.

Ajokaista Oy har utvecklat en nätbaserad undervisningsmiljö som fungerar på flera elektroniska plattformer. I Finland används tjänsten bl.a för teoriprovsövning.  Köpet stöder CAP-Group Oy:s avsikter att utöka sin tekniska expertis inom nät- och mobiltjänster internationellt. I och med köpet får CAP-Group Oy Ajokaistas tidigare internationella partners som sin partner. Ajokaista å sin sida får större resurser att utveckla plattformen ytterligare.

Ajokaista vill understryka att kundinformationen kommer att förbli konfidentiell. Mentula & Väätäinen Asianajotoimisto Oy, som är specialiserad på konkurrensrätt, har utarbetat riktlinjer för bolaget, som företagen åtar sig att följa. Ajokaistas information om kunder som använder nättjänsten är inte tillgängliga eller synliga för CAP-Group Oy.

Mer information:

Antti Kaseva
Ajokaista Ab
Tel. 040 722 3833
antti.kaseva@ajokaista.com

Pekka Kari
CAP-Group Ab
Tel. 040 552 6343
pekka.kari@cap.fi

Möjliga kontakter önskas i första hand per e-post.