CAP-Autokoulut eivät ole mukana KKV:n tutkimassa hintakartellissa

21.11.2019

Vastine hintakartelliuutisointiin - CAP-Autokoulut eivät ole mukana KKV:n tutkimassa hintakartellissa

CAP-Group Oy:n CAP-Autokoulut eivät ole mukana KKV:n tutkimassa hintakartellissa. CAP-Group Oy irtisanoutuu täysin tämänkaltaisesta laittomasta toiminnasta. CAP-Autokoulun Porvoon toimipiste on perustettu lokakuussa vuonna 2016, eikä näin ollen ole ollut mukana kyseisissä keskustelu- ja koulutustilaisuuksissa, joissa hintasuosituksista on uutisoinnin mukaan keskusteltu. CAP-Group Oy varmistaa toimintansa laillisuuden aina yhteistyössä Kilpailu- ja kuluttajaviraston, sekä lakimiesten kanssa.

CAP-Autokoulut panostaa merkittävästi oman toimintansa, ja koko autokoulualan toiminnan kehittämiseen, mm. Liikenteen turvallisuuskouluttajat ry:n, LIITU:n, kanssa.  CAP on edelläkävijä kuljettajakoulutuksen digitalisoimisessa, uuden teknologian hyödyntämisessä sekä uusissa oppimisympäristöissä. Uudet autokoulupalvelut mahdollistavat kuluttajille vaihtoehtoja ajokortin hankkimiseksi.

KKV:n mukaan Uudenmaan Autokouluyhdistys ja kaikkiaan 8 muuta autokoulua olivat pitäneet hintakartellia ja esittäneet hintasuosituksia. KKV:n selvitysten mukaan Uudenmaan Autokouluyhdistys ja yhdistyksen hallituksessa edustettuina olleet kuusi autokoulua suosittelivat alalla toimiville yrityksille korotuksia B-korttiopetuksen hintaan. Lisäksi Porvoossa vuoden 2014 syksyllä aloittaneita uusia toimijoita kehotettiin korottamaan hintojaan, jotta vanhat yrittäjät eivät joutuisi laskemaan omiaan. Hintojen korottamista esitettiin yhdistyksen järjestämissä alueellisissa keskustelu- ja koulutustilaisuuksissa. KKV esittää Uudenmaan Autokouluyhdistykselle ja kuudelle autokoululle seuraamusmaksua hintasuosituksesta vuosina 2012–2015

Lähteet: https://www.kkv.fi/ajankohtaista/Tiedotteet/2019/21.11.2019-kkv-esittaa-seuraamusmaksuja-autokouluille-hintakartellista-ja-hintasuosituksesta/

https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000006315920.html

Lisätietoja
CAP-Group Oy
Toimitusjohtaja Pekka Kari
pekka.kari@cap.fi, p.0405526343

CAP-Group Oy on Pohjoismaiden suurin, vahvasti kasvava kuljettajakoulutusyritys, joka luo asiakkailleen merkittävää lisäarvoa kehittämällä edistyksellisiä ja tehokkaita oppimismenetelmiä. CAP piirtää kuljettajakoulutuksen suuntaviivoja ja vaikuttaa aktiivisesti koko alan kehitykseen. Vuonna 2019 CAP-Group Oy:llä on yhteensä noin 300 tyytyväistä työntekijää ja useita sopimuskouluttajia. CAP tähtää kohti kansainvälisyyttä ja vuoden 2019 kotimaan liikevaihtotavoite on 30M€.