Ammattipätevyyskoulutuksia verkko- ja virtuaalikoulutuksina poikkeustilan aikaan

27.03.2020

Helpotusta kuljettajien arkeen ja ammattitaidon ylläpitoon poikkeusaikoina

CAP-Groupin toiminnot auttavat säästämään kilometrejä, ja tarjoavat helpotusta koronatilanteen tuomaan työtilanteen muutokseen kuljetusalalla, tarjoamalla Traficomin hyväksymiä verkko- ja virtuaalikoulutuksia. Koulutuksiin osallistuvat voivat suorittaa vaadittavat koulutukset helposti verkkokoulutuksena, mistä vain. Suoritukseen tarvitsee vain tietokoneen, tabletin tai kännykän nettiyhteydellä. Koulutuksia valvoo joko koulutusvalvomo, tai koulutus suoritetaan virtuaalikoulutuksena reaaliaikaisesti virtuaaliluokkaan osallistuen, kurssin sisällön mukaan.

Kuljettajakoulutus digitalisoituu verkko-opetuksen avulla monipuolisemmin erilaisia tarpeita ja oppimismalleja palvelevaksi

Annettavan verkko-opetuksen tulee täyttää direktiivien ja valtioneuvoston asetusten koulutukselle asettamat vaatimukset, ja opetuksessa käytetään hyväksyttyä opetussuunnitelmaa.

Esimerkkejä koulutuksistamme:

Ajoneuvotekniikka virtuaalikoulutuksen tavoitteena on lisätä kuljettajien tietoa ajoneuvotekniikasta ja ajoneuvoihin liittyvistä turvallisuusasioista. Lisäksi tavoitteena on lisätä kuljettajan tietoa ajoneuvon kustannustehokkaasta ja ympäristöystävällisestä käytöstä.

Työturvallisuuskorttikoulutuksen virtuaaliopinnoissa tavoitteena on edistää kuljettajien työturvallisuutta yhteisillä työpaikoilla toimittaessa. Koulutus antaa perustiedot työympäristön vaaroista ja työsuojelusta yhteisellä työpaikalla. Koulutus auttaa kuljettajia tunnistamaan ja arvioimaan työturvallisuuteen liittyviä riskejä ja siten ennaltaehkäisemään vahinkojen syntymistä, sekä tunnistamaan yhteisellä työpaikalla toimivien osapuolten roolit ja vastuut. Työturvallisuuskorttikoulutus on mahdollistettu virtuaaliopintoina poikkeustilan alettua.

Kuljetusalan säädökset 2020 (sis. Tieliikennelaki 2020) -virtuaalikoulutuksen tavoitteena on osata kuormittaa ajoneuvo turvallisuussääntöjen ja ajoneuvon tarkoituksenmukaisen käytön mukaisesti sekä tuntea tieliikenteen sosiaalinen ympäristö ja siihen liittyvä säännöstö. Lisäksi tavoitteena on tuntea tavarankuljetusta ja matkustajien kuljetusta koskevat säännöt sekä taloudellinen ympäristö ja markkinajärjestelmä.

Ennakoiva ajaminen -koulutuksen tavoitteena on syventää kuljettajien kykyä riskien tunnistamiseen omassa toiminnassa. Koulutuksessa keskitytään kuljettajan ja ajoneuvon ajovalmiuden lisäksi kuormaamiseen, nopeuden ja turvallisuusvälien merkitykseen liikenneturvallisuuden kannalta sekä toimimiseen vaaratilanteessa.

ADR Täydennyskoulutus TP / YT -virtuaalikoulutuksen tarkoituksena on antaa henkilölle tietoa uudesta tekniikasta, muuttuneesta lainsäädännöstä ja kuljetettavia aineita koskevasta kehityksestä. Lisäksi kerrataan tärkeimmät vaarallisten aineiden ja esineiden kuljettamiseen liittyvät erityispiirteet. Kappaletavaraluvan suorittajat osallistuvat vain koulutuksen ensimmäiseen päivään. Henkilöt, jotka haluavat uusia kaikki voimassaolevat säiliö- ja kappaletavaralupansa (luokat 1-9), suorittavat kurssin kaksipäiväisenä.

Kuormaaminen ja kuorman varmistus/ammattilaisen kuorman varmistaminen -virtuaalikoulutusten koulutettavat perehdytetään kuormansidonnan lakisääteisiin määräyksiin ja turvalliseen tavaroiden kuljettamiseen. Päivän aikana opitaan fysiikan tekijöiden vaikutuksen kuorman sidontaan. Kurssilla tehdään käytännön laskentaharjoituksia kuorman varmistamisesta. Käydään läpi apuvälineet ja niiden EU-merkintöjen suhteet Suomen lainsäädäntöön.

Asiakaspalvelu -Koulutuksen tavoitteena on edistää yrityksen kuljettajien palveluosaamista ja -käyttäytymistä eri tilanteissa, sekä vahvistaa kuljettajien ymmärrystä yrityksen palvelustrategiasta ja käytännön toimintamalleista erityisesti asiakaskohtaamisissa. Tavoitteena on koulutuksella varmistaa yhteisten, yrityksessä sovittujen palvelulinjausten hyvä osaaminen ja vuorovaikutus asiakkaiden kanssa.

 Tutustu kursseihin ja päivittyvään kurssitarjontaan lisää sivuilla:

www.virtuaalikoulutukset.fi ja cap.fi/verkkokoulutukset

 

CAP-Group Oy on Pohjoismaiden suurin, vahvasti kasvava kuljettajakoulutusyritys, joka luo asiakkailleen merkittävää lisäarvoa kehittämällä edistyksellisiä ja tehokkaita oppimismenetelmiä. CAP piirtää kuljettajakoulutuksen suuntaviivoja ja vaikuttaa aktiivisesti koko alan kehitykseen. 

CAP-Groupiin kuuluvat CAP-Koulutus, Traffica, Suomen Ammattiliikenne Akatemia, Suomen Kuljetusinstituutti sekä CAP-Autokoulut.

Virtuaalikoulutukset kuljetusalan ammattilaisille