Ajokortti autokoulussa vai opetusluvalla?

15.04.2020

Kuljettajaopetusta voi autokoulun lisäksi, tai sen sijaan, hankkia myös opetusluvalla. Ajokorttiuudistuksen jälkeen hintaero opetuslupa- ja autokouluopetuksen välillä ei ole enää yhtä merkittävä kuin aiemmin. Heinäkuun alussa 2018 voimaan tullut ajokorttilain uudistus laski reippaasti ajokorttien hintoja ja sallii ajo-opetuksen jo 16-vuotiaille. Hintojen muutos on saanut monet vanhemmat pohtimaan, mikä on oman lapsen yksilöllisille tarpeille paras ratkaisu. Jokainen oppilas tarvitsee ja ansaitsee laadukkaan opetuksen teoriatietoihin, sekä asiantuntevan valmennusotteen ajoneuvonhallintaan ja tiellä liikkumiseen turvallisesti.

Opetuslupaa vaivattomampi ja turvallinen tapa on hankkia perusajotaito tehokkaasti autokoulussa ja harjoitella tämän jälkeen kortillisen nuoren kanssa arkiajamista ilman opetusluvan hankkimiseen liittyviä kiemuroita. Ajotutkinto on tarkastuspiste, jossa mitataan, ovatko ajovalmiudet riittävät. Ajotutkinnon läpäisyn jälkeen on yhtä lailla luvallista jatkaa vielä omatoimista harjoittelua perheen kesken, ennen itsenäisen ajon aloittamista.

Oppilas ottaa nyt isomman roolin ajokortin suorittamisessa, kun ajotuntien minimimääriä laskettiin ja teoriat voi suorittaa verkossa omaan tahtiin. Kunkin oppimisvalmiudet ja sitoutuminen opiskeluun korostuvat, kun enää ei istuta tunnilla saamassa tietoa. Läheiset voivat olla tässä tukena, suoritetaan teoriat sitten autokoulussa, tai opetusluvalla opiskellen.

Ajokorttien hinnoittelu yksinkertaistui, kun erilliset jatkovaiheet poistuivat. CAP-Autokoulussa suoritetun henkilöauton ajo-opetuksen hinta voi olla pienimmillään 899 euroa. Paketti täyttää kaikki viranomaisvaatimukset tarvittavine ajotunteineen ja teoriaopintoineen. Tämä on jopa noin tuhat euroa vähemmän kuin ennen uudistusta. Hintojen lasku perustuu opetustuntien vähimmäismäärän ja autokoulun vaiheiden vähenemiseen sekä edulliseen simulaattoriopetukseen. Ajamisen oppiminen on simulaattorilla nopeampaa ja tehokkaampaa, eikä tarvitse stressata ympäristön turvallisuudesta. Simulaattorissa opetellaan mm. niitä riskitilanteita, mihin ei normaalin ajotunnin aikana yleensä jouduta. Simulaattori myös tasaa paikkakuntakohtaisia eroja, sillä tieliikenne on kovin erilaista paikkakuntakohtaisesti, jo esimerkiksi yksisuuntaisia teitä, raitiovaunuliikennettä ja liikennemääriä ajatellen.

Uudistuksella pyrittiinkin siihen, että ajotuntimääriä voisi helpommin suorittaa kunkin oman oppimistason tarvitseman määrän verran. Mikäli henkilöautokorttia suorittavalla on pohjalla jo vuosien oppi liikenteestä mopoilun tai mopoautoilun kautta, on lähtökohdat aivan erilaiset, kuin ensimmäistä kertaa liikenteeseen liittyvällä. Ajokokemus mopoautolla korreloi tilastojen mukaan myönteisesti henkilöauton ajokokeessa.

Opetusluvallakin korttia suorittavan on suoritettava lakisääteiset oppimäärät. Opetusluvalla voi antaa pakollisen opetuksen ajotunnit (10h), mutta ensimmäisen ajokortin suorittajan koulutus (EAS) ennen ajo-opetuksen aloittamista ja riskientunnistamiskoulutus ennen ajokoetta tulee hankkia autokoulusta.

 

B-ajokortin hintavertailu – opetuslupa / CAP-Autokoulu

Opetuslupaopetus

Pakollinen EAS-Turvallisuuskoulutus+                             

Riskientunnistamiskoulutus                329 

Jarrupoljin, peilit, opetuskolmio         n. 130 

Ammattilaisen tekemä asennus        n.150 

Polttoaine                                         n. 100* 

Opettajan ajankäyttö: vähintään 10 tuntia ajo-opetusta ja tarvittava määrä teoriaopetusta

Opetusmateriaali (ilmaismateriaalein, tai ostaen teoriapaketin, tätä ei laskettuna mukaan hintaan)

* Polttoainekuluissa on huomioitu, että perheessä opetettava voi ajaa myös perheen arkimatkoja esim. kauppaan tai mökille, jotka muutenkin ajettaisiin.

- Lisäksi ajokortin hintaan tulee viranomaismaksut, kuten ajokorttilupamaksu ja teoriakoemaksuja, jotka ovat yhteensä 165 euroa.

Yhteensä                                         n. 709 euroa

 

Ajo-opetus CAP-autokoulussa ja rajaton määrä vaivatonta harjoittelua valvotusti ajokortillisen uuden kuljettajan kanssa

B-kortti, Paketti 1                                           

Henkilökohtainen vastuuopettaja

EAS-Turvallisuuskoulutus (4 tuntia verkkoteoriaa)

5 ajotuntia autolla

5 ajotuntia simulaattorilla

Riskientunnistamiskoulutus (4 tuntia verkkoteoriaa, 2 ajotuntia autolla, 2 ajotuntia simulaattorilla)

Sähköinen oppimisympäristö ja oppikirja

Teoriakoeharjoittelu netissä

Toimistopalvelut ja asiakaspalvelun apu

Henkilöauton käyttö 1. ajokokeessa

Lisäksi ajokortin hintaan tulee viranomaismaksut, kuten ajokorttilupamaksu ja teoriakoemaksuja, jotka ovat yhteensä 165 euroa.

Yhteensä                                         899 euroa

Ajokortti tehokkaasti CAP-Autokoulusta