Riskientunnistamiskoulutus (RTK) CAPilla turvallisesti, tehokkaasti ja valtakunnallisesti

10.02.2019
Riskientunnistamiskoulutus suoritetaan CAPilla tehokkaasti ja turvallisesti, hyödyntäen yhdistelmänä teoriaopetusta, simulaattoritunteja, sekä aitoa autolla ajamista. Simulaattoritunneilla varmistetaan, että saat kokemusta monipuolisesti erilaisista riskitilanteista ja hallintalaitteiston tehokkaasta käytöstä ennakkoon, sekä varmuutta suoriutua tilanteista lähtiessä suorittamaan RTK-tunteja liikenteeseen, tai ajoharjoitteluradalle.

Riskientunnistamiskoulutus (RTK) CAPilla turvallisesti monimuoto-opetuksena.

Uuden kuljettajaopetuksen sisältöä koskevassa määräyksessä määrätään ensimmäistä ajokorttia suorittavan koulutuksessa ja riskikoulutuksessa käsiteltävät aihealueet. Uuden ajokorttilain mukaiset määräykset astuivat voimaan 1.7.2018, ja muutoksen jälkeen riskientunnistamiskoulutus (RTK) on sisältynyt CAPin kaikkiin henkilöautokortin opetuspaketteihin. RTK on ennen ajokoetta suoritettava koulutus henkilöautokortin (B) suorittajalle. Myös opetuslupaoppilaan on suoritettava koulutus ennen ajokoetta. Teoriakoe sisältää kysymyksiä riskientunnistamisesta, joten suosittelemme riskientunnistamiskoulutuksen suorittamista ennen teoriakoetta.

Jos olet ajanut henkilöautokortin (B) ennen 1.7.2018 ja harjoittelu- ja syventäväkurssi jäivät suorittamatta ennen 1.7.2018, sinun on käytävä riskientunnistamiskoulutus viimeistään kahden vuoden sisällä ajokortin myöntämispäivämäärästä.

Riskientunnistamisen simulaattoriosuus ajetaan CAPilla kahdessa eri osassa. Ajotuntien tavoitteena on, että kuljettaja tunnistaa vaikeisiin olosuhteisiin ja harvinaisempiin liikennetilanteisiin liittyvät riskit liikenteessä ajaen. Simulaatio-opettajan ohjauksessa kuljettaja saa ennalta vinkkejä havaita oikeita asioita riskeihin liittyen ja näin ollen voi oikealla toiminnallaan välttää koko riskitilanteen syntymisen. Soveltavissa osioissa kuljettajan täytyy itse havaita erilaisten riskien syntyminen ja jos hän ei näitä huomioi, niin silloin syntyy vaaratilanne, jonka jälkeen simulaatio palaa takaisin sen verran, että kyseisestä kohdasta voidaan ajaa turvallisesti ohitse.

Käsittelyharjoituksissa kuljettajaa ohjeistetaan pitämään tietty nopeus, jotta harjoituksissa saadaan ajoneuvo käyttäytymään halutulla tavalla. Liikenneharjoituksissa sääntöjä on noudatettava. Mikäli niitä rikkoo tiettyjen raamien yli, simulaatio palaa takaisin ja pakottaa ajamaan tilanteen oikein.

Tuntien sisällä olosuhteet vaihtelevat useita kertoja sään, valoisuuden ja tienpinnan toimesta. Lisäksi tunneilla ajetaan erilaisissa liikenneympäristöissä, kuten kaupunkiliikenteessä ja maantiellä. Harjoituksien ohjeistuksissa kuljettajaa opastetaan käyttämään hallintalaitteita, jotta ajaessa niiden käyttö olisi sujuvampaa ja silloin hän voisi keskittyä paremmin liikennetilanteessa oikeaan toimintaan.

Simulaattoriajotuntien käsikirjoitus mukailee Trafin määräystä riskientunnistamisen ajotuntien sisällöstä. Simulaattoriajossa saat siis varmuudella kokea Trafin määräyksen mukaiset riskientunnistamisen ajotuntien sisällöt. Opit suoriutumaan tilanteista rauhallisesti ja turvallissa olosuhteissa harjoitellen, ennen siirtymistä harjoittelemaan samoja tilanteita liikenteessä. Kaikkia riskientunnistamisen tilanteita ei pystytä tavallisen liikenteen seassa aina edes harjoittelemaan.

Huomioitavaa on, että simulaattoriajotunnit ovat vain puolet koko riskientunnistamiskurssin ajotuntisisällöstä, silti niissä tapahtuu lähes kaikki tilanteet Trafin määräyksen mukaan. CAP-Autokoulussa näiden lisäksi ajetaan opettajan kanssa liikenteessä kaksi tuntia, joissa käydään läpi simulaattoriajotuntien tapahtumia ja mahdollisuuksien mukaan, niitä myös pyritään löytämään oikeasta liikenteestä.

Askeleet riskientunnistamiskolutuksen suorittamiseen CAPilla:

1. Ilmoittaudu riskientunnistamiskoulutukseen
Ilmoittaudu koulutukseen ilmoittautumislomakkeella. Tämän jälkeen otamme yhteyttä sopiaksemme yhdessä ajotuntien aikataulut. Voit ilmoittautua kurssille tästä linkistä.

2. Suorita verkkoteoriat ja simulaattoriajotunnit
RTK-kurssi alkaa 4 tunnin teoriaopetuksella. Voit aloittaa verkkoteoriat millä minuutilla tahansa maanantaista torstaihin aina kello 14.00-20.00 välisenä aikana kirjautumalla oppimisympäristösi linkistä mukaan verkkotunnille. Verkkoteoriapalvelu sulkeutuu kello 21.00. Chat asiakaspalvelumme on apunasi ma-pe klo 9-21.

Opetus sisältää kaksi (2) ajotuntia simulaattorilla. Varaamme nämä ilmoittautumisesi jälkeen. Saat simulaattoriajotunneista tekstiviestivahvistuksen, missä on simulaattoriajon mahdollistava henkilökohtainen pin-koodisi. Seuraa saamiasi ohjeita simulaattoriajotunneilla.

3. Suorita ajotunnit autolla
Kurssiin sisältyy kaksi (2) ajotuntia autolla. Koulutuksessa vahvistetaan erityisesti valmiuksia tunnistaa ja välttää liikenteen vaaratilanteita ja tekijöitä, jotka kuljettajan ajokykyä heikentämällä voivat lisätä onnettomuusriskiä. Lisämaksusta voit ajaa myös kaikki ajotunnit autolla ja suorittaa rataharjoittelun ajoharjoitteluradalla.

4. Todistus
Suoritettuasi riskientunnistamiskoulutuksen, saat todistuksen suoritetusta kurssista, jonka toimitat Ajovarmalle joko ajokokeeseen mennessäsi tai ajo-oikeuden voimassa pitämiseksi.

Tervetuloa kursseillemme!