Laatu

CAP-Group Oy:n laatupolitiikka

Me CAP-Group Oy:ssä tuotamme arvojemme mukaisesti, ASKELeen edellä olevia koulutuspalveluja ja parannamme toiminnallamme liikenneturvallisuutta, sekä liikenteen ympäristöystävällistä kehitystä.

Avoimuus 
Sitoutuneisuus
Korkea laatu
Ekologisuus
Luottamus

Perusarvojamme ovat Avoimuus, Sitoutuneisuus, Korkea laatu, Ekologisuus ja Luottamus. Näiden arvojen mukaisella toiminnalla luomme kestävän pohjan menestymisellemme myös tulevaisuudessa. Johdon tehtävänä on tavoitteiden asettaminen ja toimintaedellytysten luominen. Johto luo henkilökohtaisella ja näkyvällä esimerkillään perustan asiakassuuntautumiselle ja jatkuvalle parantamiselle.

CAP-Group Oy:ssä on tärkeää saavuttaa ja ylläpitää asiakkaiden, henkilöstön ja muiden sidosryhmiensä luottamus. Tämän tavoitteen saavuttamisessa laadun jatkuvalla parantamisella on suuri merkitys. Yrityksemme toimii ISO 9001-laatujärjestelmän ohjaamana.

Yrityskulttuuriimme kuuluu, että olemme rehellisiä, avuliaita ja positiivisia. Lisäksi huolehdimme siitä, että henkilöstömme tietotaito on ajan tasalla ja toimintamme on laadukasta sekä kannattavaa.

CAP-Group Oy ovat sitoutunut täyttämään asiakas-, laki- ja muut vaatimukset tuotteissaan, palveluissaan ja toiminnoissaan sekä parantamaan jatkuvasti toimintansa vaikuttavuutta.

CAP-Group Oy:n henkilökunta sitoutuu toteuttamaan yhtiön laatupolitiikkaa. Jokainen vastaa oman työnsä laadusta ja sen kehittämisestä. Laatupoikkeamia, asiakasreklamaatioita ja toimitusprosesseissa tapahtuvia epätarkkuuksia ei pidetä normaalina hyväksyttävänä toimintana. CAP-Group Oy:n sisäisissä ja ulkoisissa prosesseissa jokainen seuraava työvaihe on aina edeltäjänsä asiakas.