EcoCAP, teoria

Taloudellinen ajaminen

Taloudellinen ajo - koulutuksen tavoitteet

 • liikennevahingot vähenevät → liikenneturvallisuus paranee
 • polttoaineen kulutus vähenee → jopa kymmenien prosenttien säästöt polttoainekustannuksissa
 • pakokaasupäästöt pienenevät → ympäristökuormitus vähenee
 • ajotavan muuttumisen myötä merkittävät säästöt myös muissaajoneuvojen käyttökustannuksissa
 • ohjata kuljettajien asenne pysyvään taloudelliseen ajotapaan

Koulutusohjelma 7 h

Tunti I ja II

Kuljettajan rooli taloudellisessa ajamisessa

 • Millainen kuljettaja olen?
 • Asenne koulutukseen ja uuden asian omaksumiseen
 • Saadun tiedon siirtäminen käytäntöön
 • Miten kuljettaja hyötyy taloudellisesta ajotavasta?
 • Miten yritys/yrittäjä hyötyy taloudellisesta ajotavasta?
 • Mitä maailman laajuisia vaikutuksia taloudellisella ajotavalla on?

Tunti III ja IV

Auton ominaisuudet ja niiden oikea käyttö

 • Nykyaikainen dieselteknologia, miten käyttö eroaa aikaisemmasta.
 • Renkaat, voimansiirto, akselistot, vetopyörästöt, ym
 • Polttoaineet ja polttoainejärjestelmään liittyvät lisäaineet
 • Mitkä tekijät vaikuttavat ilmanvastuskertoimen suuruuteen?

Tunti V

Taloudellinen ajotapa, ajotekniikka

 • Kuljettajan valmius
 • Ajoneuvon ajovalmius
 • Ajonlähtötarkistus
 • Polttoaineen valinta (kesälaatu/talvilaatu)
 • Tyhjäkäynnin välttäminen
 • Ajovastukset
 • Liikkeellelähtö
 • Kiihdyttäminen
 • Nopeuden ylläpitäminen
 • Hidastaminen
 • Ajonopeus
 • Mäkisessä maastossa ajaminen
 • Ajon päättäminen

Tunti VI ja VII

Edellinen aihe jatkuu