Ikäpoikkeuslupa

Ajokortti jo 17-vuotiaana?
Ajokortin voi Trafin myöntämällä poikkeusluvalla saada jo 17-vuotiaana, jos siihen on erityisiä syitä.

Voit saada B- ja BE-luokkien ajokortin jo 17-vuotiaana jos opiskelet ammatillisessa kuljettajakoulutuksessa, johon sisältyy kuorma- tai linja-auton ajo-oikeuden suorittaminen. Kysymyksessä on tällöin Opetushallituksen valvonnassa tapahtuva ammatillinen perustutkintokoulutus, jossa suoritetaan myös ammattipätevyysvaatimusten mukainen perustason ammattipätevyys.

Ennen B-kortin normaalin vähimmäisiän (18 vuotta) saavuttamista 17-vuotiaana saatu ajokortti oikeuttaa vain koulutukseen liittyviin ajoihin eli se helpottaa kulkemista opiskelu- ja työssäoppimispaikoille sekä mahdollistaa työssäoppimisen esimerkiksi pakettiauton kuljettajana. Koulutustodistusta ei kuitenkaan tarvitse pitää ajossa mukana.

Voit hakea ajokorttiluvan B-luokalle aikaisintaan 16-vuotiaana. Jos olet ammatillisessa kuljettajakoulutuksessa, voit tulla B-luokan teoriakokeeseen aikaisintaan 17-vuotiaana. Tällöin sinun on osoitettava opiskelusi oppilaitoksen antamalla koulutustodistuksella ensimmäiseen teoriakokeeseen tultaessa. Todistuksen lisäksi tarvitset huoltajan suostumuksen. Ajokokeeseen pääset vasta täytettyäsi 17 vuotta.

Ikäpoikkeuslupa

Ajokortin voi Traficomin myöntämällä poikkeusluvalla saada jo 17-vuotiaana, jos siihen on erityisiä syitä.

Tällaisia syitä ovat esimerkiksi

  • pitkät etäisyydet, heikot joukkoliikenneyhteydet tai muut kulkuyhteyksiin liittyvät syyt, jotka ovat esteenä työssäkäyntiin, työharjoitteluun ja opiskeluun liittyvien tai muiden vastaavien välttämättömien matkojen tekemiseksi
  • ennalta arvaamattomat muutokset perheen tilanteessa
  • perheen toimentulon turvaamiseen ja välttämättömien asioiden hoitamiseen liittyvät tarpeet.

Voit hakea ajokorttiluvan B-luokalle aikaisintaan 16-vuotiaana. Jos sinulle myönnetään ikäpoikkeuslupa ja olet hankkinut ajokorttiluvan, voit mennä B-luokan teoriakokeeseen ja sen jälkeen ajokokeeseen heti 17 vuotta täytettyäsi.

Ikäpoikkeusluvan hakeminen

Ikäpoikkeusluvan hakemisessa on käytettävä Traficomin hakemuslomaketta.

Hakemuslomakkeen liitteenä on oltava poikkeusluvan hakemisen tarkoituksesta riippuen jokin seuraavista liitteistä:

  • oppilaitoksen todistus liikkumistarpeesta, kun poikkeuslupaa haetaan opiskelua varten
  • työnantajan todistus liikkumistarpeesta, kun poikkeuslupaa haetaan työssäkäyntiä tai työharjoittelua varten
  • todistus tavoitteellista urheilu- tai muusta harrastustoiminnasta (esim. seuran, valmen-tajan, yhdistyksen, opiston tai muun vastaavan tahon todistus), kun poikkeuslupaa haetaan tavoitteellista harrastustoimintaa varten
  • lääkärinlausunto tai muun terveydenhuollon ammattihenkilön laatima todistus, josta il-menee hakijan tai hänen läheisensä terveydentilan aiheuttamat rajoitteet liikkumiseen ja välttämättömien asioiden hoitamiseen, kun poikkeuslupaa haetaan välttämättömien matkojen tekemiseksi johtuen hakijan tai hänen läheisensä terveydentilasta
  • muu selvitys välttämättömästä kulkutarpeesta, jos poikkeusta haetaan muusta kuin edellä mainituista syistä.

Ikäpoikkeuslupaa saa hakea aikaisintaan 4 kuukautta ennen 17 ikävuoden täyttymistä. Lupa myönnetään ajokorttilain mukaisesti aikaisintaan 3 kuukautta ennen ikävaatimuksen täyttymistä.

Hakemus ja liitteet toimitetaan Traficomiin

Lupa myönnetään kokonaisharkinnan perusteella.

Päätöksestä, sekä myönteisestä että kielteisestä, peritään maksuasetuksen mukainen maksu (110 €). Lasku lähetetään asiakkaalle, kun päätös on tehty.

(lähde: ajokortti-info.fi)

 

Ilmoittaudu ajokorttiopetukseen