Hyppää sisältöön

Usein kysyttyä

Voinko keskeyttää autokoulun?

Autokoulun voi halutessaan keskeyttää. Oppilaalla on kuluttajansuojalain mukainen oikeus peruuttaa sopimus ja kurssiosallistuminen syytä ilmoittamatta ilman kustannuksia neljätoista (14) päivää sopimuksen tekemisestä lukien siten, kuin oppilaalle toimitetussa peruuttamisohjeessa ja -lomakkeessa on tarkemmin kuvattu.

Mikäli oppilas ilmoittautuu kurssille, joka alkaa aiemmin kuin neljätoista (14) päivää sopimuksen tekemisestä, on kyseessä oppilaan nimenomainen pyyntö aloittaa palvelun suorittaminen ennen kuin kuluttajansuojalain mukainen neljäntoista (14) päivän peruutusaika on kulunut umpeen. Tällöin oppilaan oikeus peruuttaa sopimus ja kurssiosallistuminen ilman kustannuksia päättyy viimeistään kurssin alkaessa. Oppilaan oikeus sopimuksen peruuttamiseen jää kuitenkin kurssin aloituksesta huolimatta voimaan, mutta tässä tilanteessa autokoululla oikeus periä ja oppilaalla (ja alaikäisen oppilaan huoltajalla yhteisvastuullisesti oppilaan kanssa) velvollisuus maksaa peruutusmaksu 99 euroa sekä hinnaston mukainen veloitus jo annetusta opetuksesta.

Mikäli oppilas muutoin keskeyttää kurssin sen jälkeen, kun kuluttajansuojalain mukainen 14 päivän peruutusoikeus on kulunut umpeen, on autokoululla oikeus periä ja oppilaalla (ja alaikäisen oppilaan huoltajalla yhteisvastuullisesti oppilaan kanssa) velvollisuus maksaa sopimuksen mukainen peruutusmaksu 99 euroa sekä hinnaston mukainen velvoitus jo annetusta opetuksesta.

Keskeytyksestä voi olla yhteydessä suoraan toimipisteelle sen aukioloaikana tai laittaa sähköpostia.

Do you have any other questions?

Etsi mitä tahansa

```