Hyppää sisältöön

Ajokortti 17-vuotiaana?

B-luokan ikävaatimus on tavallisesti 18 vuotta. Ikävaatimus voi poikkeuksellisesti olla 17 vuotta joko Traficomin myöntämän ikäpoikkeusluvan tai ammatillisen kuljettajakoulutuksen perusteella.

Ikäpoikkeuslupa

Ajokortti 17-vuotiaana

Ajokortin voi Traficomin myöntämällä poikkeusluvalla saada jo 17-vuotiaana, jos siihen on erityisiä syitä.

Ennen B-kortin normaalin vähimmäisiän (18 vuotta) saavuttamista 17-vuotiaana saatu ajokortti oikeuttaa vain koulutukseen liittyviin ajoihin: ajokortti helpottaa kulkemista opiskelu- ja työssäoppimispaikoille ja mahdollistaa työssäoppimisen esimerkiksi pakettiauton kuljettajana. Koulutustodistusta ei kuitenkaan tarvitse pitää ajossa mukana.

Voit hakea ajokorttiluvan B-luokalle aikaisintaan 16-vuotiaana. Jos olet ammatillisessa kuljettajakoulutuksessa, voit tulla B-luokan teoriakokeeseen aikaisintaan 17-vuotiaana. Tällöin sinun on osoitettava opiskelusi oppilaitoksen antamalla koulutustodistuksella ensimmäiseen teoriakokeeseen tultaessa. Todistuksen lisäksi tarvitset huoltajan suostumuksen. Ajokokeeseen pääset vasta täytettyäsi 17 vuotta.

Mikä on ikäpoikkeuslupa?

Ajokortin voi Traficomin myöntämällä poikkeusluvalla saada jo 17-vuotiaana, jos siihen on erityisiä syitä.

Erityisiä syitä ovat esimerkiksi

  • pitkät etäisyydet, heikot joukkoliikenneyhteydet tai muut kulkuyhteyksiin liittyvät syyt, jotka ovat esteenä työssäkäyntiin, työharjoitteluun ja opiskeluun liittyvien tai muiden vastaavien välttämättömien matkojen tekemiseksi
  • yllättävät muutokset perheen tilanteessa
  • perheen toimentulon turvaamiseen ja välttämättömien asioiden hoitamiseen liittyvät tarpeet.

Voit hakea ajokorttiluvan B-luokalle aikaisintaan 16-vuotiaana. Jos sinulle myönnetään ikäpoikkeuslupa ja olet hankkinut ajokorttiluvan, voit mennä B-luokan teoriakokeeseen ja sen jälkeen ajokokeeseen heti 17 vuotta täytettyäsi.

Jo ennen ikäpoikkeusluvan myöntämistä voi suorittaa kaiken pakollisen kuljettajaopetuksen (autokoulussa tai opetusluvalla) jo 16-vuotiaasta alkaen. Saatu opetus ei vanhene. Myös ajokorttiluvan voi hakea jo etukäteen. Näin pääset tutkintoon heti, kun ikäpoikkeuslupa myönnetään.

Varsinaiset ajotunnit suositellaan aloitettavaksi kuitenkin vasta sitten, kun ikäpoikkeuslupa on myönnetty.

Ikäpoikkeuslupaa haetaan Traficomin sähköisissä palveluissa. Palveluun voi kirjautua vain täysi-ikäinen henkilö eli lupaa hakee nuoren virallinen huoltaja, ei nuori itse. Näin huoltaja antaa suostumuksen ajokortin saamiselle alaikäisenä sekä vakuuttaa kaikki annetut tiedot, mukaan lukien kulkemistarpeeseen liittyvien kohtuullisen matkan rajojen ylittymisen. Huoltaja ilmoittaa palvelussa, kenelle ikäpoikkeuslupaa haetaan ja palvelu tarkastaa nuoren henkilötunnuksen perusteella ikävaatimuksen – 16 vuotta, 8 kuukautta – täyttymisen.

Hyväksytyn ikäpoikkeusluvan saanut 17-vuotias nuori voi suorittaa teoriakokeen aikaisintaan syntymäpäivänään ja ajokokeen yleensä muutamia viikkoja sen jälkeen

Ikäpoikkeusluvan hakeminen

Ikäpoikkeusluvan hakemisessa on käytettävä Traficomin hakemuslomaketta.

Hakemuslomakkeen liitteenä on oltava poikkeusluvan hakemisen tarkoituksesta riippuen jokin seuraavista liitteistä:

  • oppilaitoksen todistus liikkumistarpeesta, kun poikkeuslupaa haetaan opiskelua varten
  • työnantajan todistus liikkumistarpeesta, kun poikkeuslupaa haetaan työssäkäyntiä tai työharjoittelua varten
  • todistus tavoitteellista urheilu- tai muusta harrastustoiminnasta (esim. seuran, valmen-tajan, yhdistyksen, opiston tai muun vastaavan tahon todistus), kun poikkeuslupaa haetaan tavoitteellista harrastustoimintaa varten
  • lääkärinlausunto tai muun terveydenhuollon ammattihenkilön laatima todistus, josta ilmenee hakijan tai hänen läheisensä terveydentilan aiheuttamat rajoitteet liikkumiseen ja välttämättömien asioiden hoitamiseen, kun poikkeuslupaa haetaan välttämättömien matkojen tekemiseksi johtuen hakijan tai hänen läheisensä terveydentilasta
  • muu selvitys välttämättömästä kulkutarpeesta, jos poikkeusta haetaan muusta kuin edellä mainituista syistä.

Ikäpoikkeuslupaa saa hakea aikaisintaan 4 kuukautta ennen 17 ikävuoden täyttymistä. Lupa myönnetään ajokorttilain mukaisesti aikaisintaan 3 kuukautta ennen ikävaatimuksen täyttymistä.

Hakemus ja liitteet toimitetaan Traficomiin

Lupa myönnetään kokonaisharkinnan perusteella.

Päätöksestä, sekä myönteisestä että kielteisestä, peritään maksuasetuksen mukainen maksu (110 €). Lasku lähetetään asiakkaalle, kun päätös on tehty.

(lähde: ajokortti-info.fi)

Ilmoittaudu ajokorttiopetukseen

Etsi mitä tahansa