Gå till innehåll

Övning inför teoriprovet

Du får tillgång till omfattande studiematerial, som hjälper dig att få utmärkta färdigheter för både att avlägga teoriprovet och att hantera trafiksituationer under körlektioner.

I vårt studiematerial ingår en elektronisk lärobok, självstudieuppgifter och nivåspecifika prov. Vi rekommenderar därför att du genomför nivåuppgifterna och proven i samma takt som körundervisningen. Så får du ut det mesta av dina teoretiska studier.

När du övar till teoriprovet med Netreeni-teoriprovsövningsprogrammet får du öva med samma frågor som i det officiella teoriprovet. Det är lättare att förbereda sig för en tentamen när du vet hurudana frågor som finns i teoriprovet.

Med programmet Webauto är det möjligt att öva inför teoriprovet och göra självstudier när det passar dig bäst. Allt inlärningsmaterial är tillgängligt för dig dygnet runt.

I utbildningen för det första körkortet som inkluderar läromaterial är läromaterialet fortfarande tillgängligt i 60 dagar efter avlagd utbildning.

Sök efter vad som helst