Gå till innehåll

Så fortskrider undervisningen på en motorcykelkurs (A/A2/A)

1. Anmäl dig till vår motorcykelkurs

Anmäl dig till en motorcykelkurs.

Senast nästa dag får du instruktioner och inloggnigsuppgifter för lärmiljön i din e-post. Efter detta kommer vi att ringa dig för att gå igenom de grundläggande riktlinjerna och komma överens om hur du ska schemalägga körlektionerna.

Omedelbart efter anmälan är det lämpligt att installera CAP-appen på din telefon. CAP-appen guidar dig genom kursen, och du kan använda den för att boka körlektioner.

2. Ansök om körkortstillstånd

För att få körkort behöver du ha ett tillstånd, utfärdat av Traficom. Körkortstillsåndet görs hos Ajovarma, en tjänsteleverantör till Traficom.

Om du inte har ett tidigare körkort behöver du ha två passfoton att bifoga i ansökan – oftast är det de enda bilagorna du behöver! Om du har ett tidigare körkort räcker en handskriven signatur för körkortsansökan. Detta är dock ett bra tillfälle att ändra den uppdaterade bilden av dig själv på din körkort.

Rådfråga din läkare om du har eller tidigare har haft några sjukdomar, skador eller symtom som påverkar din körförmåga och kanske behöver ett läkarintyg.

En ansökan om körkortstillstånd kan även under vissa förutsättningar lämnas in bekvämt i Traficoms onlinetjänst. Kontrollera villkoren och få tillgång till Traficoms onlinetjänst.

Det börs att ansöka om tillstånd redan i början av kursen. Körlektioner kan starta före ansökan för körkortstillstånd, men du behöver tillståndet för att boka en teoriprov.

Tillståndet kan utfärdas tidigast ett år innan du når den föreskrivna köråldern.

3. Börja med teorilektioner

Om kursen innehåller teorilektioner kommer de alltid att genomföras innan körundervisningen påbörjas. Nätlektionerna är på finska med svensk text.

Alla teorilektionerna genomförs online, som e-learning. Logga in i vår e-lärande miljö med inloggnigsuppgifter som vi alltid sänder senast en dag efter registrering. I e-lärandemiljön övar du också inför teoriprovet.

Teoriundervisningen på motorcykelkurserna A1, A2 och A består av följande:

 • Om du inte har ett tidigare körkort måste du genomföra EAS-utbildningen, utbildning för det första körkortet, som består av 4 teorilektioner online.
 • Om du redan har ett annat körkort (t.ex. moped- eller personbilskort) är det inte obligatoriskt att ta teorilektionerna, men vi rekommenderar ändå att fräscha upp dina kunskaper.
 • A2 och A uppgraderingskurser: Om du uppgraderar ditt motorcykelkort beror antalet teoritimmar på vald kurs. Om du har valt Varma-uppgraderingskurs måste du genomföra 2 teorilektioner online. Endast tentamens -kursen innehåller inga teorilektioner.

4. Gör teoriprovet

Du kan göra teoriprovet på närmaste Ajovarma kontor.

Körkortstillståndet mäste vara ansökt och EAS-lektioner gjort före du kan gå till teoriprovet.

Tala med din instruktör eller kundserviceperson om att vem ska boka teoriprovet. Om du planerar att boka det själv i Ajovarmas bokningservice, informera din körskola. På så sätt vet vi att boka hanteringsprovet och eventuella kvarvarande körlektioner direkt efter det godkända teoriprovet.

Du kan göra teoriprovet tidigast en månad innan du fyller ålderskravet för MC-kortskategorin.

Du gör teoriprovet bara om du genomför hela förarprovet.

Du behöver ta med fotolegitimation till teoriprovet och vara beredd att betala teoriprovsavgiften.

5. Ta dina körlektioner

Du kan börja motorcykelundervisningen efter att du har genomfört teorilektioner (om det ingår i kursen).

Vi kommer att kontakta dig innan körlektionerna påbörjas. Körlektioner planeras alltid efter det produktpaket du väljer och skräddarsys för att på bästa sätt betjäna varje elev under den första körlektionen. Våra professionella lärare tar hand om din undervisning!

6. Gör hanteringstestet och körprovet

Hanteringsprovet genomförs på en av examinator (Ajovarma) anvisad plats. Körprovet utgår vanligtvis från hanteringsprovplatsen, om proven utförs samtidigt.

Du kan delta i körprovet när du har klarat teoriprovet och fyllt ålderskravet för MC-kortskategorin.

Hanteringsprovet består av fem uppgifter:

 • låghastighetsmanövrar
 • undanflykt
 • portar
 • inbromsning/omgående start
 • effektiv inbromsning.

I hanteringstest måste du ha den utrustning som är lämplig för körning: hjälm, jacka, skyddande långbyxor, handskar och skor, som du kan få från din CAP-körskola.

Observera att förarprovet sker i trafiken och du är ansvarig förare. Du ska bara göra körprovet när du verkligen känner att du är redo för det. Att lära sig trafikkunskaper är individuellt och feedbacken du får från din instruktör är en värdefull indikator på om du behöver mer övning innan du tar körprovet.

När du går till körprovet behöver du:

 • Giltig identitetsbevis
 • Blankett E100 (undervisnings- och examensintyg) från trafikskola
  • Läraren tar hand om intyget vid avresa för hanteringsprovet, om din kurs har inkluderat körlektioner med bilskolläraren
 • Se till att du har betalat för hanteringstestet via betalningslänken du fick vid bokningstillfället. Om betalningen är gjord i förskott behöver du inget betalningskvitto med dig.

Klarar du provet får du ett tillfälligt körkort direkt. Det slutliga körkortet kommer senare med posten.

Nu är du redo att fortsätta lära dig självständigt och köra säkrare varje dag! Du kan fortfarande kontakta trafikskolan om du känner att du behöver fler lektioner, till exempel efter ett långt uppehåll eller om du vill ha ytterligare förtroende för någon aspekt av körningen.


Lätt Motorcykelkörkort

A1-körkort ger dig rätt att köra en lätt motorcykel med en cylindervolym på högst 125 cm3 och en effekt på högst 11 kW. Åldersgränsen i kategori A1 är 16 år.

Motorcykelkörkort (A2)

A2-körkort ger dig rätt att köra motorcykel med en effekt på högst 35 kW och ett effekt/ viktförhållande som inte överstiger 0,2 kW/kg och som inte är ombyggda av ett fordon med mer än dubbla den effekten. Åldersgränsen i kategori A2 är 18 år.

Motorcykelkörkort (A)

A-körkortet ger dig rätt att köra alla motorcyklar. Åldersgränsen i kategori A är 20 år om föraren har haft ett A2-körkort i minst två år. Utan ett tidigare A2-körkort är åldersgränsen i kategori A 24 år.

Sök efter vad som helst