Gå till innehåll

Så fortskrider undervisningen på A/A2/A motorcykelkursen

1. Anmälan till vår motorcykelkurs

Anmäl dig utbildningen med anmälningsblanketten.

2. Ansök om körkortstillstånd

För körkort krävs ett körkortstillstånd som utfärdas av Traficom.

Ansökningar om körkortstillstånd behandlas av Traficoms tjänsteleverantör Ajovarma. Om du inte har ett tidigare körkort måste du skicka in 2 passfoton som bilaga till tillståndsansökan – andra bilagor behövs i allmänhet inte! Tala med din läkare om behovet av ett läkarintyg om du har eller har haft några medicinska tillstånd, skador eller symtom som påverkar din körhälsa. Om du har ett tidigare körkort räcker det med en handskriven underskrift för ansökan om körkortstillstånd. Detta är dock ett bra tillfälle att uppdatera fotot på körkortet.

Du kan enkelt ansöka om körkortstillstånd på ditt lokala Ajovarma-kontor. Du behöver ett giltigt körkortstillstånd för att boka ett teoriprov. Ta hand om tillståndsansökan i tid.

Du kan även smidigt ansöka om körkortstillstånd elektroniskt i Traficoms tjänst under vissa förutsättningar. Kontrollera villkoren och gå till Traficoms elektroniska tjänst här.

3. Börja med teorilektionerna genast

I all körundervisning är det viktigt för oss att eleven förblir en pålitlig förare. Därför erbjuder vi flera produktpaket från vilka du kan välja en passlig mängd undervisning – utan att glömma det minimum som krävs enligt lag. Var och en av våra motorcykelskurser innehåller en 4–timmars säkerhetsutbildning, där kursen officiellt börjar.

Bilskolan börjar alltid med teoriundervisning. Efter att du anmält dig får du inloggningsuppgifter för webbundervisning och du kan börja teoriundervisningen genast.

4. Att avlägga teoriprov

Du kan avlägga teoriprovet på närmaste examinatorkontor (Ajovarma Oy). Körkortstillståndet ska vara ansökt om och 4–timmars säkerhetsutbildningen ska vara avklarad innan teoriprovet genomförs. Till teoriprovet måste du ta med identitetshandling med foto, intyg över genomförd utbildning för det första körkortet och vara beredd att betala avgiften för teori- och körprovet.

Bilskolan bokar in dig till teoriprovet.  Du kan själv boka teoriprovet från Ajovarmas bokningstjänst, men observera att bilskolan inte informeras om detta separat och därför inte kan boka tid för körprovet eller återstående körlektioner direkt efter det godkända teoriprovet.

5. Körundervisningen börjar

Du kan börja körundervisningen efter att du har genomfört den 4 timmar långa säkerhetsutbildningen. Körundervisningen planeras alltid enligt det produktpaket som eleven väljer och skräddarsydds för att på bästa sätt tjäna eleven. Våra professionella lärare tar hand om din undervisning!

6. Genom körprovet blir du en glad förare

Deltagande i hanterings- och körprovet ska ha lämplig utrustning för körning: hjälm, jacka, skyddande långa byxor, handskar och skor som du får från din CAP-Bilskola. Hanteringsprovet består av fem uppgifter: manövrer i låga hastigheter, undvikande åtgärder, portar, bromsning/omgående start och effektiv bromsning. Körprovet säkerställer att eleven kan identifiera farofaktorer, bedöma risker och sin egen verksamhet och deras inverkan på trafiksäkerheten.

Ta med dig hanterings- och körprovet;

  • identitetshandling
  • E100-blankett (intyg om erhållen körutbildning) från bilskolan
    • läraren tar hand om intyget vid avresa för hanterings- och körprovet, om din kurs har inkluderat körlektioner med bilskolläraren
  • se till att du betalade för proven via betalningslänken du fick vid bokningstillfället
    • om betalningen har gjorts i god tid behöver du inget kvitto

Efter en godkänd prestation får du ett tillfälligt körkort. Det slutliga körkortet kommer senare.


Lätt Motorcykelkörkort

A1-körkort ger dig rätt att köra en lätt motorcykel med en cylindervolym på högst 125 cm3 och en effekt på högst 11 kW. Åldersgränsen i kategori A1 är 16 år.

Motorcykelkörkort (A2)

A1-körkort ger dig rätt att köra en lätt motorcykel med en cylindervolym på högst 125 cm3 och en effekt på högst 11 kW. Åldersgränsen i kategori A1 är 16 år.

Motorcykelkörkort (A)

A-körkortet ger dig rätt att köra alla motorcyklar. Åldersgränsen i kategori A är 20 år om föraren har haft ett A2-körkort i minst två år. Utan ett tidigare A2-körkort är åldersgränsen i kategori A 24 år.

Sök efter vad som helst