Gå till innehåll

Så fortskrider undervisningen för mopedbilkursen

1. Anmälan till mopedbilskursen

Anmäl dig utbildningen med anmälningsblanketten.

2. Ansök om körkortstillstånd

För körkort krävs ett körkortstillstånd som utfärdas av Traficom.

Ansökningar om körkortstillstånd behandlas av Traficoms tjänsteleverantör Ajovarma. Du kan ansöka om tillståndet tidigast när du är 14 år. Det är i kraft i tre år. Om du inte har ett tidigare körkort måste du skicka in 2 passfoton som bilaga till tillståndsansökan – andra bilagor behövs i allmänhet inte! Tala med din läkare om behovet av ett läkarintyg om du har eller har haft några medicinska tillstånd, skador eller symtom som påverkar din körhälsa. Om du har ett tidigare körkort räcker det med en handskriven underskrift för ansökan om körkortstillstånd. Detta är dock ett bra tillfälle att uppdatera fotot på körkortet.

Du kan enkelt ansöka om körkortstillstånd på ditt lokala Ajovarma-kontor. Du behöver ett giltigt körkortstillstånd för att boka ett teoriprov. Ta hand om tillståndsansökan i tid.

Du kan även smidigt ansöka om körkortstillstånd elektroniskt i Traficoms tjänst under vissa förutsättningar. Kontrollera villkoren och gå till Traficoms elektroniska tjänst här.

3. Börja med teorilektionerna genast

För oss är det viktigt att utbilda pålitliga förare. Därför erbjuder vi flera produktpaket från vilka du kan välja en passlig mängd undervisning – utan att glömma det minimum som krävs enligt lag. Var och en av våra mopedbilskurser innehåller en 4–timmars säkerhetsutbildning, där kursen officiellt börjar.

Bilskolan börjar alltid med teoriundervisning. Efter att du anmält dig får du inloggningsuppgifter för webbundervisning och du kan börja teoriundervisningen genast.

4. Att avlägga teoriprov

Du kan avlägga teoriprovet på närmaste examinatorkontor (Ajovarma Oy). Det är möjligt att avlägga teoriprovet tidigast en månad innan du fyller 15 år. Körkortstillståndet ska vara ansökt om och 4–timmars säkerhetsutbildningen ska vara avklarad innan teoriprovet genomförs. Till teoriprovet måste du ta med identitetshandling med foto, intyg över vårdnadshavarens samtycke, intyg över erhållen förarundervisning och förarexamen med bilagor (E100-blanketten) och vara beredd att betala avgiften för teori- och körprovet.

Bilskolan utfärdar samtidigt en blankett med vårdnadshavarens samtycke (be minst en vårdnadshavare fylla i blanketten!) och intyg över erhållen förarundervisning och godkänd förarexamen med bilagor (E100-blanketten).

5. Körundervisningen börjar

Du kan börja körundervisningen efter att du har genomfört den 4 timmar långa säkerhetsutbildningen och fyllt 15 år. Körundervisningen planeras alltid enligt det produktpaket som eleven väljer och skräddarsydds för att på bästa sätt tjäna eleven. Våra professionella lärare tar hand om din undervisning!

6. Genom körprovet blir du en glad förare

Liksom i teoriprovet, utförs körprovet på examinatorkontoret (Ajovarma Oy). Du kan ta körprovet när du har avlagt teoriprovet och tagit alla körlektioner i ditt kurspaket och har fyllt 15 år.

Ta med dig till körprovet

  • identitetshandling
  • E100-blankett (intyg om erhållen körutbildning) från bilskolan
    • läraren tar hand om intyget vid avresa för hanterings- och körprovet, om din kurs har inkluderat körlektioner med bilskolläraren
  • se till att du betalade för provet via betalningslänken du fick vid bokningstillfället
    • om betalningen har gjorts i god tid behöver du inget kvitto

Efter en godkänd prestation får du ett tillfälligt körkort. Det slutliga körkortet kommer senare.

Minimum (Utbildning för det första körkortet) Mopedbilkurs (AM121)

84 *

* = Priset kan variera beroende på plats.

Kursen innehåller endast teoriutbildning för utbildningen för det första körkortet, men inga körlektioner.

Mini Mopedbilkurs (AM121)

289 *

* = Priset kan variera beroende på plats.

Utöver teorin för utbildning för det första körkortet innehåller Mini-kursen en körlektion med bilskolans mopedbil där vi främst fokuserar på hanteringen av mopedbilen.

Optimi Mopedbilkurs (AM121)

399 *

* = Priset kan variera beroende på plats.

Utöver utbildning för det första körkortet innehåller Optimi-kursen tre körlektioner med bilskolans mopedbil.

Säker Mopedbilkurs (AM121)

599 *

* = Priset kan variera beroende på plats.

Utöver teorin för utbildning för det första körkortet innehåller Säker-kursen sex körlektioner med bilskolans mopedbil.

Sök efter vad som helst