Gå till innehåll

Faktureringsinstruktioner

Fakturor måste skickas till den nätfaktura- eller e-postadress som anges nedan.

Vi önskar få fakturor främst som nätfakturor. Som e-postfaktura endast om nätfakturering inte är möjligt. 

Fakturor ska alltid ange den tidpunkt till vilken fakturan är adresserad och kundens namn som referens. Fakturor som skickas in med ofullständig information returneras till avsändaren.

Vi behandlar inte fakturor som skickas till vår besöksadress.

Krista Hakkarainen svarar på eventuella frågor, krista.hakkarainen@cap.fi eller 045 129 0402.

CAP-Group Oy

FO-nummer 0841716-9

1. Nätfakturor

Nätfaktureringsadress/EDI-kod: 003708417169
Operatör: Maventa
Förmedlarkod: 003721291126
Förmedlarkod vid sändning från ett banknätverk: DABAFIHH*

*Använd denna förmedlarkod om du inte kan skicka fakturor direkt till Maventas förmedlarkod från det nätfaktureringsprogram du använder.

2. E-postfakturor (mottagning till skanningstjänst)

Fakturan ska innehålla följande adressuppgifter:

CAP-Group Oy
08417169
PL 100
80020 Kollektor Scan

Adress för e-postfaktura08417169@scan.netvisor.fi

Vi önskar att du skickar endast fakturor till den här adressen. Fakturor skickas till tjänsten som e-postbilagor i PDF-format och fakturabilagorna ska vara i samma fil som själva fakturan.

  • Du kan skicka flera fakturor i ett e-postmeddelande så länge varje faktura är en separat bilaga. Alla filer måste ha olika namn.
  • Den maximala storleken på ett e-postmeddelande är 5 Mb.
  • PDF-filer måste vara äkta PDF-dokument (PDF version 1.3 eller senare).
  • PDF-filer får inte vara låsta eller skyddade med lösenord.
  • Dokumentet kan ha ett maximalt yttermått på 210 x 297 mm.
  • De tillåtna tecknen för namnet på bilagan är vanliga tecken, a-z, A-Z, 0-9. Använd inte specialtecken för att namnge bilagor.

Sök efter vad som helst