Gå till innehåll

Så fortskrider undervisningen för mopedkursen

1. Anmälan till vår mopedkurs

Anmäl dig utbildningen med anmälningsblanketten.

2. Ansök om körkortstillstånd

För körkort krävs ett körkortstillstånd som utfärdas av Traficom.

Ansökningar om körkortstillstånd behandlas av Traficoms tjänsteleverantör Ajovarma. Du kan ansöka om tillståndet tidigast när du är 14 år. Det är i kraft i tre år. Om du inte har ett tidigare körkort måste du skicka in 2 passfoton som bilaga till tillståndsansökan – andra bilagor behövs i allmänhet inte. Tala med din läkare om behovet av ett läkarintyg om du har eller har haft några medicinska tillstånd, skador eller symtom som påverkar din körhälsa. Om du har ett tidigare körkort räcker det med en handskriven underskrift för ansökan om körkortstillstånd. Detta är dock ett bra tillfälle att uppdatera fotot på körkortet.

Du kan enkelt ansöka om körkortstillstånd på ditt lokala Ajovarma-kontor. Du behöver ett giltigt körkortstillstånd för att boka ett teoriprov. Ta hand om tillståndsansökan i tid.

Du kan även smidigt ansöka om körkortstillstånd elektroniskt i Traficoms tjänst under vissa förutsättningar. Kontrollera villkoren och gå till Traficoms elektroniska tjänst här.

3. Börja med teorilektionerna genast

För oss är det viktigt att utbilda pålitliga förare. Därför erbjuder vi flera produktpaket från vilka du kan välja en passlig mängd undervisning – utan att glömma det minimum som krävs enligt lag. Var och en av våra mopedkurser innehåller en 4–timmars säkerhetsutbildning, där kursen officiellt börjar.

Bilskolan börjar alltid med teoriundervisning. Efter att du anmält dig får du inloggningsuppgifter för webbundervisning och du kan börja teoriundervisningen genast.

4. Att avlägga teoriprov

Du kan avlägga teoriprovet på närmaste examinatorkontor. Det är möjligt att avlägga teoriprovet tidigast en månad innan du fyller 15 år. Körkortstillståndet ska vara ansökt om och 4–timmars säkerhetsutbildningen ska vara avklarad innan teoriprovet genomförs. Till teoriprovet måste du ta med identitetshandling med foto, intyg över genomförd utbildning för det första körkortet och vara beredd att betala avgiften för teori- och körprovet.

Bilskolan utfärdar samtidigt en blankett för vårdnadshavarens samtycke. Obs. Be minst en vårdnadshavare fylla i formuläret!

5. Körundervisningen börjar

Du kan börja körundervisningen efter att du har genomfört den 4 timmar långa säkerhetsutbildningen och fyllt 15 år. Körundervisningen planeras alltid enligt det produktpaket som eleven väljer och skräddarsydds för att på bästa sätt tjäna eleven. Våra professionella lärare tar hand om din undervisning!

6. Genom hanteringsprovet blir du en glad förare

Deltagande i hanteringsprovet ska ha lämplig utrustning för körning: hjälm, jacka, skyddande långa byxor, handskar och skor som du får från din CAP-Bilskola. Hanteringsprovet består av långsam körning, portar och en nödbromsdel.

Ta med dig till hanteringsprovet

  • identitetshandling
  • E100-blankett (intyg om erhållen körutbildning) från bilskolan
    • läraren tar hand om intyget vid avresa för hanteringsprovet, om din kurs har inkluderat körlektioner med bilskolläraren
  • se till att du betalade för hanteringsprovet via betalningslänken du fick vid bokningstillfället
    • om betalningen har gjorts i god tid behöver du inget kvitto

Efter en godkänd prestation får du ett tillfälligt körkort.

Utbildning för det första körkortet Mopedkurs (AM120)

84 *

* = Priset kan variera beroende på plats.

Kursen innehåller endast teoriutbildning för utbildningen för det första körkortet, men inga körlektioner. Utbildningen för det första körkortet ingår också i alla våra mopedkurser som inkluderar körundervisning.

Mini Mopedkurs (AM120)

199 *

* = Priset kan variera beroende på plats.

Mini-kursen passar dig som redan har lite erfarenhet av att köra moped. Utöver teoridelen innehåller kursen en körlektion med bilskolans moped. Under körlektionen övar vi främst inför hanteringsprovet.

Basic Mopedkurs (AM120)

278 *

* = Priset kan variera beroende på plats.

I Basic-kursen ingår två körlektioner på moped med professionell lärare. Utöver teoretisk utbildning fokuserar vi på att hantera mopeden i fred och sedan gå igenom grunderna för körning i trafiken med bilskolans moped.

Optimi Mopedkurs (AM120)

359 *

* = Priset kan variera beroende på plats.

Lär dig grunderna för säker mopedkörning grundligt men kompakt. På Optimi-mopedkursen lär du dig de grundläggande färdigheterna i att hantera en moped samt de viktigaste ämnena för praktisk trafikkörning. Utöver teoretisk undervisning omfattar den tre körlektioner med professionell lärare på bilskolans moped.

Säker Mopedkurs (AM120)

569 *

* = Priset kan variera beroende på plats.

Säker-mopedkurs är ett ansvarsfullt val som rekommenderas av CAP-Bilskolans trafiklärare. Med läroplanen på sex körlektioner ser vi till att du vet hur du hanterar mopeden säkert och hanterar olika trafiksituationer med ett säkert grepp. Mycket tid ägnas åt att skapa färdigheter för hantering. Körlektioner i trafik ger tid för omfattande lärande av kunskaper och färdigheter. Stark rekommendation för alla framtida mopedförare, oavsett utgångsläge!

Sök efter vad som helst