Gå till innehåll

Så fortskrider undervisningen på en mopedkurs

1. Anmäl dig till vår mopedkurs

Anmäl dig till en mopedkurs.

Senast nästa dag får du instruktioner och inloggnigsuppgifter för lärmiljön i din e-post. Efter detta kommer vi att ringa dig för att gå igenom de grundläggande riktlinjerna och komma överens om hur du ska schemalägga körlektionerna.

Omedelbart efter anmälan är det lämpligt att installera CAP-appen på din telefon. CAP-appen guidar dig genom kursen, och du kan använda den för att boka körlektioner.

Om du valde en kurs med körlektioner vill säga.

2. Ansök om körkortstillstånd

För att få körkort behöver du ha ett tillstånd, utfärdat av Traficom. Körkortstillsåndet görs hos Ajovarma, en tjänsteleverantör till Traficom.

Om du inte har ett tidigare körkort behöver du ha två passfoton att bifoga i ansökan – oftast är det de enda bilagorna du behöver! Om du har ett tidigare körkort räcker en handskriven signatur för körkortsansökan. Detta är dock ett bra tillfälle att ändra den uppdaterade bilden av dig själv på din körkort.

Rådfråga din läkare om du har eller tidigare har haft några sjukdomar, skador eller symtom som påverkar din körförmåga och kanske behöver ett läkarintyg.

En ansökan om körkortstillstånd kan även under vissa förutsättningar lämnas in bekvämt i Traficoms onlinetjänst. Kontrollera villkoren och få tillgång till Traficoms onlinetjänst.

Det börs att ansöka om tillstånd redan i början av kursen. Körlektioner kan starta före ansökan för körkortstillstånd, men du behöver tillståndet för att boka en teoriprov.

Du kan ansöka om körkortstillståndet tidigast vid 14 års ålder och det gäller i tre år.

3. Börja med teorilektioner

Mopedkursen börjar med teorilektioner. Nätlektionerna är på finska med svensk text.

Alla teorilektionerna genomförs online, som e-learning. Logga in i vår e-lärande miljö med inloggnigsuppgifter som vi alltid sänder senast en dag efter registrering. I e-lärandemiljön övar du också inför teoriprovet.

Teorilektioner på en mopedkurs består av fyr EAS-lektioner (Ensimmäisen Ajokortin Suorittajan koulutus, utbildning för det första körkortet).

4. Gör teoriprovet

Du kan göra teoriprovet på närmaste Ajovarma kontor.

Körkortstillståndet mäste vara ansökt och EAS-lektioner gjort före du kan gå till teoriprovet.

Tala med din instruktör eller kundserviceperson om att vem ska boka teoriprovet. Om du planerar att boka det själv i Ajovarmas bokningservice, informera din körskola. På så sätt vet vi att boka hanteringsprovet och eventuella kvarvarande körlektioner direkt efter det godkända teoriprovet.

Du kan göra teoriprovet tidigast en månad innan du fyller 15 år.

Vårdnadshavarens samtyckesblankett kan beställas från trafikskolan eller Ajovarma, eller så kan du skriva ut den själv. Be minst en vårdnadshavare att fylla i blanketten!

Ta med till teoriprovet:

  • en fotolegitimation
  • en vårdnadshavares samtyckesblankett (minst en vårdnadshavares tillstånd) och
  • ett EAS-intyg (intyget finns i elevens lärmiljö)
  • Förbered dig också på att betala för provet.

5. Ta dina körlektioner

Om det moperkurs som du har valt inkluderar körlektioner, du kan starta dem när su har gjort alla fyra teorilektioner (EAS-utbildning) och du har fyllt 15 år.

Vi kommer att kontakta dig innan körlektionerna påbörjas. Körlektioner planeras alltid efter det produktpaket du väljer och skräddarsys för att på bästa sätt betjäna varje elev under den första körlektionen. Våra professionella lärare tar hand om din undervisning!

6. Gör hanteringstestet

Hanteringsprovet genomförs på en av examinator (Ajovarma) anvisad plats.

Du kan delta i körprovet när du har klarat teoriprovet och genomfört körlektionerna enligt din kurs och du har fyllt 15 år.

Hanteringsprovet inkluderar långsam körning, portar och en nödbromsdel.

Observera att hanteringstestet är krävande och du bör bara göra det när du verkligen känner att du är redo för det. Att lära sig hanteringsfärdigheter är individuellt och feedbacken du får från din instruktör är en värdefull indikator på om du behöver mer övning.

I hanteringstest måste du ha den utrustning som är lämplig för körning: hjälm, jacka, skyddande långbyxor, handskar och skor, som du kan få från din CAP-körskola.

När du går till körprovet behöver du:

  • Giltig identitetsbevis
  • Blankett E100 (undervisnings- och examensintyg) från trafikskola
    • Läraren tar hand om intyget vid avresa för hanteringsprovet, om din kurs har inkluderat körlektioner med bilskolläraren
  • Se till att du har betalat för hanteringstestet via betalningslänken du fick vid bokningstillfället. Om betalningen är gjord i förskott behöver du inget betalningskvitto med dig.

Klarar du provet får du ett tillfälligt körkort direkt. Det slutliga körkortet kommer senare med posten.

Nu är du redo att fortsätta lära dig självständigt och köra säkrare varje dag! Du kan fortfarande kontakta trafikskolan om du känner att du behöver fler lektioner, till exempel efter ett långt uppehåll eller om du vill ha ytterligare förtroende för någon aspekt av körningen.

Populära mopedkursen

Utbildning för det första körkortet Mopedkurs (AM120)

84 *

* = Priset kan variera beroende på plats.

Kursen innehåller endast teoriutbildning för utbildningen för det första körkortet, men inga körlektioner. Utbildningen för det första körkortet ingår också i alla våra mopedkurser som inkluderar körundervisning.

Mini Mopedkurs (AM120)

199 *

* = Priset kan variera beroende på plats.

Mini-kursen passar dig som redan har lite erfarenhet av att köra moped. Utöver teoridelen innehåller kursen en körlektion med bilskolans moped. Under körlektionen övar vi främst inför hanteringsprovet.

Basic Mopedkurs (AM120)

278 *

* = Priset kan variera beroende på plats.

I Basic-kursen ingår två körlektioner på moped med professionell lärare. Utöver teoretisk utbildning fokuserar vi på att hantera mopeden i fred och sedan gå igenom grunderna för körning i trafiken med bilskolans moped.

Optimi Mopedkurs (AM120)

359 *

* = Priset kan variera beroende på plats.

Lär dig grunderna för säker mopedkörning grundligt men kompakt. På Optimi-mopedkursen lär du dig de grundläggande färdigheterna i att hantera en moped samt de viktigaste ämnena för praktisk trafikkörning. Utöver teoretisk undervisning omfattar den tre körlektioner med professionell lärare på bilskolans moped.

Säker Mopedkurs (AM120)

569 *

* = Priset kan variera beroende på plats.

Säker-mopedkurs är ett ansvarsfullt val som rekommenderas av CAP-Bilskolans trafiklärare. Med läroplanen på sex körlektioner ser vi till att du vet hur du hanterar mopeden säkert och hanterar olika trafiksituationer med ett säkert grepp. Mycket tid ägnas åt att skapa färdigheter för hantering. Körlektioner i trafik ger tid för omfattande lärande av kunskaper och färdigheter. Stark rekommendation för alla framtida mopedförare, oavsett utgångsläge!

Sök efter vad som helst