Gå till innehåll

Så fortskrider undervisningen för riskidentifieringsutbildningen

1. Anmälan riskidentifieringsutbildningen

Anmäl dig utbildningen med anmälningsblanketten. Vi kommer sedan att kontakta dig för att schemalägga körlektioner tillsammans.

2. Avlägg webbteoriundervisningen och körlektionerna med simulator

Bilskolan börjar alltid med teoriundervisning.

Undervisningen inkluderar två (2) körlektioner med simulator. Vi bokar dessa efter att du har anmält dig. Du får en SMS-bekräftelse för körlektioner med simulator med PIN-kod för körning. Följ anvisningarna under körlektionerna med simulatorn.

3. Avlägg körlektionerna med bil

Kursen inkluderar två (2) körlektioner med bil. I synnerhet stärker utbildningen förmågan att identifiera och undvika trafikfaror och faktorer som kan öka risken för olyckor genom att försämra förarens körförmåga.. Mot en extra avgift kan du avlägga halkkörningen på en körövningsbana om en körövningsbana är tillgänglig på din ort. Du kan bekräfta detta med din lokala CAP-Bilskola.

4. Intyg

När kursdelarna är avlagda och kursavgiften betald kan du själv skriva ut intyget från din egen inlärningsmiljö (Webauto). Du kan också begära ett intyg från läraren om du har körlektioner efter avlagda teorilektioner.

Lämna in intyget till Ajovarma antingen när du tar ditt körprov eller för att hålla din körrätt giltig.

Riskikoulutus rata­harjoittelulla

449 *

* = Priset kan variera beroende på plats.

Riskientunnistamiskoulutus, johon kuuluu ylimääräinen rata-ajotunti ajoharjoitteluradalla.

Risk­identi­fierings­utbildning (RTK)

309 *

* = Priset kan variera beroende på plats.

I Riskidentifieringsutbildningen körs hälften av körlektionerna med bilskolans bil och hälften i en körsimulator (halk- och mörkerkörning).

Utbildning för det första körkortet och Risk­identi­fierings­utbildning

349 *

* = Priset kan variera beroende på plats.

Utbildningen för det första körkortet samt Riskidentifieringsutbildningen, som körs hälften av körlektionerna med bilskolans bil och hälften i en körsimulator.

Start Personbilskörkort (B)

379 *

* = Priset kan variera beroende på plats.

Omfattar teoriutbildningen för Utbildningen för det första körkortet och Riskidentifieringsutbildningen, övningsprogram för teoriprovet samt en körlektion med egen trafiklärare i början av körövningen.

Sök efter vad som helst