Gå till innehåll

Så fortskrider undervisningen på en personbilskurs

1. Anmäl dig till vår personbilskurs

Anmäl dig till en personbilskurs.

Senast nästa dag får du instruktioner och inloggnigsuppgifter för lärmiljön i din e-post. Efter detta kommer vi att ringa dig för att gå igenom de grundläggande riktlinjerna och komma överens om hur du ska schemalägga körlektionerna.

Omedelbart efter anmälan är det lämpligt att installera CAP-appen på din telefon. CAP-appen guidar dig genom kursen, och du kan använda den för att boka körlektioner.

2. Ansök om körkortstillstånd

För att få körkort behöver du ha ett tillstånd, utfärdat av Traficom. Körkortstillsåndet görs hos Ajovarma, en tjänsteleverantör till Traficom.

Om du inte har ett tidigare körkort behöver du ha två passfoton att bifoga i ansökan – oftast är det de enda bilagorna du behöver! Om du har ett tidigare körkort räcker en handskriven signatur för körkortsansökan. Detta är dock ett bra tillfälle att ändra den uppdaterade bilden av dig själv på din körkort.

Rådfråga din läkare om du har eller tidigare har haft några sjukdomar, skador eller symtom som påverkar din körförmåga och kanske behöver ett läkarintyg.

En ansökan om körkortstillstånd kan även under vissa förutsättningar lämnas in bekvämt i Traficoms onlinetjänst. Kontrollera villkoren och få tillgång till Traficoms onlinetjänst.

Det börs att ansöka om tillstånd redan i början av kursen. Körlektioner kan starta före ansökan för körkortstillstånd, men du behöver tillståndet för att boka en teoriprov.

Tillståndet kan tidigast ges till en 16-åring och gäller i tre år.

3. Börja med teorilektioner

Körskolan börjar med teorilektioner. Nätlektionerna är på finska med svensk text.

Alla teorilektionerna genomförs online, som e-learning. Logga in i vår e-lärande miljö med inloggnigsuppgifter som vi alltid sänder senast en dag efter registrering. I e-lärandemiljön övar du också inför teoriprovet.

Vi bokar simulatorlektionerna efter din anmälan. Du kommer att få en bekräftelse via SMS med lektionens pinkod. Med PIN-koden kan du öppna det fjärrövervakade simulatorutrymmet och starta simulatorn. Lektionerna fortskrider genom att följa instruktionerna från simulatorn. Vid behov kan du få hjälp på distans av simulatorns kontrollpersonal och under öppettider också av personalen på plats.

Teorilektionerna består av två set:

  1. EAS*-utbildning: 4 lektioner (detta är obligatoriskt när du tar ditt första körkort, och vi rekommenderar att du fräscha upp dina minnen även om så inte är fallet) *Ensimmäisen Ajokortin Suorittajan koulutus, utbildning för det första körkortet
  2. 4 riskutbildning-teorilektioner

4. Gör teoriprovet

Du kan göra teoriprovet på närmaste Ajovarma kontor.

Körkortstillståndet mäste vara ansökt och EAS-lektioner gjort före du kan gå till teoriprovet.

Tala med din instruktör eller kundserviceperson om att vem ska boka teoriprovet. Om du planerar att boka det själv i Ajovarmas bokningservice, informera din körskola. På så sätt vet vi att boka hanteringsprovet och eventuella kvarvarande körlektioner direkt efter det godkända teoriprovet.

Vi också rekommenderar att du genomför de 4 teorilektionerna och 2 körlektionerna av riskutbildningen innan teoriprovet.

Du kan göra teoriprovet tidigast en månad innan du fyller 18 år. Om du har åldersdispens kan du delta i provet på din 17-årsdag. Läs mer om åldersdispens.

Du behöver ta med fotolegitimation till teoriprovet och vara beredd att betala teoriprovsavgiften.

5. Ta dina körlektioner

Du kan börja körundervisningen efter att du har genomfört den 4 timmar långa säkerhetsutbildningen (EAS). Dessutom rekommenderar vi att du framgångsrikt genomför den första nivån av de teoretiska studierna i din digitala lärmiljö.

Vi kommer att kontakta dig innan körlektionerna påbörjas. Körlektioner planeras alltid efter det produktpaket du väljer och skräddarsys för att på bästa sätt betjäna varje elev under den första körlektionen. Våra professionella lärare tar hand om din undervisning!

Körlektioner kan även bokas själv i lärmiljön eller mobilappen.

6. Klara körprovet och gratulera dig själv till ditt nya körkort!

Liksom teoriprovet sker körprovet på närmaste examinatorkontor (Ajovarma).

Du kan delta i körprovet när du har klarat teoriprovet och genomfört körlektionerna enligt din kurs och du har fyllt 18 år.

Körprovet säkerställer att körkortsinnehavaren kan identifiera farofaktorer, bedöma risker samt sin egen verksamhet och deras effekter på trafiksäkerheten.

Observera att förarprovet sker i trafiken och du är ansvarig förare. Du ska bara göra körprovet när du verkligen känner att du är redo för det. Att lära sig trafikkunskaper är individuellt och feedbacken du får från din instruktör är en värdefull indikator på om du behöver mer övning innan du tar körprovet.

När du går till körprovet behöver du:

  • Giltig identitetsbevis
  • Blankett E100 (undervisnings- och examensintyg) från trafikskola
    • Läraren tar hand om intyget vid avresa för hanteringsprovet, om din kurs har inkluderat körlektioner med bilskolläraren
  • Se till att du har betalat för hanteringstestet via betalningslänken du fick vid bokningstillfället. Om betalningen är gjord i förskott behöver du inget betalningskvitto med dig.

Klarar du provet får du ett tillfälligt körkort direkt. Det slutliga körkortet kommer senare med posten.

Nu är du redo att fortsätta lära dig självständigt och köra säkrare varje dag! Du kan fortfarande kontakta trafikskolan om du känner att du behöver fler lektioner, till exempel efter ett långt uppehåll eller om du vill ha ytterligare förtroende för någon aspekt av körningen.

Populära personbilskurser

Sök efter vad som helst