Gå till innehåll

Så fortskrider undervisningen för personbilskursen

1. Anmälan till vår personbilskurs

Anmäl dig till en personbilskurs.

2. Ansök om körkortstillstånd

För körkort krävs ett körkortstillstånd som utfärdas av Traficom.

Ansökningar om körkortstillstånd behandlas av Traficoms tjänsteleverantör Ajovarma. Tillståndet kan beviljas personer som minst 16 år. Tillståndet är i kraft i tre år. Om du inte har ett tidigare körkort måste du skicka in 2 passfoton som bilaga till tillståndsansökan – andra bilagor behövs i allmänhet inte. Tala med din läkare om behovet av ett läkarintyg om du har eller har haft några medicinska tillstånd, skador eller symtom som påverkar din körhälsa. Om du har ett tidigare körkort räcker det med en handskriven underskrift för ansökan om körkortstillstånd. Detta är dock ett bra tillfälle att uppdatera fotot på körkortet.

Du kan enkelt ansöka om körkortstillstånd på ditt lokala Ajovarma-kontor. Du behöver ett giltigt körkortstillstånd för att boka ett teoriprov. Ta hand om tillståndsansökan i tid.

Du kan även smidigt ansöka om körkortstillstånd elektroniskt i Traficoms tjänst under vissa förutsättningar. Kontrollera villkoren och gå till Traficoms elektroniskatjänst här.

3. Börja med teorilektionerna genast

I all körundervisning är det viktigt för oss att eleven förblir en pålitlig förare. Därför erbjuder vi flera produktpaket från vilka du kan välja en passlig mängd undervisning – utan att glömma det minimum som krävs enligt lag. Var och en av våra personbilskurser innehåller en 4–timmars säkerhetsutbildning, där kursen officiellt börjar.

Bilskolan börjar alltid med teoriundervisning. Efter att du anmält dig får du inloggningsuppgifter för webbundervisning och du kan börja teoriundervisningen genast.

4. Att avlägga teoriprov

Du kan själv boka teoriprovet från Ajovarmas bokningstjänst, men observera att bilskolan inte informeras om detta separat och därför inte kan boka tid för körprovet eller återstående körlektioner direkt efter det godkända teoriprovet.

Du kan avlägga teoriprovet på närmaste examinatorkontor (Ajovarma Oy). Det är möjligt att avlägga teoriprovet tidigast en månad innan du fyller 18 år. Körkortstillståndet ska vara ansökt om och 4–timmars säkerhetsutbildningen ska vara avklarad innan teoriprovet genomförs. CAP-Bilskolan rekommenderar att du genomför teoristudierna av riskidentifieringsutbildning och 2 körlektioner innan teoriprovet. Du måste ta med identitetshandling med foto till teoriprovet och vara beredd att betala teoriprovsavgiften.

5. Körundervisningen börjar

Du kan börja körundervisningen efter att du har genomfört den 4 timmar långa säkerhetsutbildningen. Dessutom rekommenderar vi att du genomför den första nivån av teoretisk undervisning i din inlärningsmiljö.

Körundervisningen planeras alltid enligt det produktpaket som eleven väljer och skräddarsydds under den första körlektionen för att på bästa sätt tjäna eleven. Det är också möjligt att boka körlektioner själv genom inlärningsmiljön. Våra professionella lärare tar hand om din undervisning!

6. Genom körprovet blir du en glad förare

Liksom i teoriprovet, utförs körprovet på examinatorkontoret (Ajovarma Oy). Du kan ta körprovet när du har avlagt teoriprovet och tagit alla körlektioner i ditt kurspaket och har fyllt 18 år. Körprovet säkerställer att eleven kan identifiera farofaktorer, bedöma risker och sin egen verksamhet och deras inverkan på trafiksäkerheten.

Ta med dig till körprovet

  • identitetshandling
  • E100-blankett (intyg om erhållen körutbildning) och intyg om riskutbildning från bilskolan
    • Läraren har hand om B-kurselevens intyg när eleven ska avlägga körprovet
  • se till att du betalade för körprovet via betalningslänken du fick vid bokningstillfället
    • om betalningen har gjorts i god tid behöver du inget kvitto

Efter en godkänd prestation får du ett tillfälligt körkort. Det slutliga körkortet kommer senare med posten.

Sök efter vad som helst