Gå till innehåll

CAP-Bilskolans teorilektioner genomförs på webben

Det är enkelt och flexibelt att avlägga teoriundervisning på CAP-Bilskolan. Alla teorilektioner genomförs på distans som webbutbildningar. Nätlektionerna är på finska med svensk text.
Under teorilektionerna har eleven alltid möjlighet att kontakta kontrollrummet och be om hjälp eller be om mer information. Teorilektioner kan utföras när som helst under kontrollrummets öppettider (från måndag till torsdag kl. 08.00 till 22.00, fredag till lördag kl. 08.00 till 16.00).

Vad är webbteori?

I webbteorimodellen sker studierna så att eleven självständigt utan lärare går vidare i studiematerialet. Nätlektionerna är på finska med svensk text. Studiematerialet består av anvisningar, bilder, videor och uppdrag. Eleven har alltid fjärranslutning till kontrollrummet, där eleven kan be om mer information och hjälp med eventuella tekniska problem.

CAP-Bilskolans webbteorikurser kan tas när som helst under kontrollrummets öppettider (från måndag till torsdag kl. 08.00 till 22.00, fredag till lördag kl. 08.00 till 16.00).

Fördelarna med webb-undervisning

  • Studera i din egen takt

    Du kan ta teorilektionerna när det passar dig bäst – under kontrollrummets öppettider (från måndag till torsdag kl. 08.00 till 22.00, fredag till lördag kl. 08.00 till 16.00). Nätlektionerna är på finska med svensk text.

  • Det snabbaste sättet att avlägga teorilektionerna

    När du avlägger teorilektionerna på webben behöver du inte gå till bilskolan och tillbaka. Du har mer tid på dagen för annat.

  • Effektiv inlärning

    Eftersom webbundervisning kräver ett aktivt fokus på läromaterialet (t.ex. uppgifter) är självständigt webbinlärning ofta mer effektivt än passivt lyssnande.

Anmäl dig till kursen

I alla CAP-Bilskolans kurser görs teorikurser och teoriprov virtuellt på webben.

Personbil

Avlägga körkort i bilskola eller med undervisningstillstånd. Undervisningsmetoder som är framgångsrika och moderna.

Undervisningstillstånd

Allt du behöver för flytande körundervisning: lagstadgade utbildningar och extra tjänster.

Moped- och mopedbilkörkort

Kurser för moped- och mopedbilutbildning. Körundervisning från våren till hösten och teorilektioner året runt.

Motorcykel

Kurser för alla motorcykelkategorier – också höjningar.

Upprätthållande av körskickligheten

Tjänster för åldringar och andra kurser som upprätthåller körkunskaper: bl.a. prov på körförmåga, bedömning av körförmåga och körprov förordnat av polisen.

Körförbudsutbildning

Genomföra webbkurs för körförbudsutbildning förordnat av polisen.

Fyrhjuling och traktor

Kurser för moped, fyrhjuling och snöskoter.

Lastbil och buss

Utbildningar för lastbil och kombinationsfordon genomförs via CAP Pro Academy.

Sök efter vad som helst