Gå till innehåll

Avtalsvillkor

Avtalsvillkor som eleven accepterar vid anmälan.

Uppsägningsvillkor

Avtalsvillkoren inkluderar även uppsägningsvillkor, vars sammanfattning är följande:

Enligt konsumentskyddslagen har studenten rätt att avbryta kursdeltagandet utan att ange skäl och utan kostnad fjorton (14) dagar från avtalets ingående, vilket beskrivs närmare i uppsägningsanvisningar och blankett som lämnas till eleven.

Om eleven anmäler sig till en kurs som börjar tidigare än fjorton (14) dagar från avtalets ingående, är det studentens uttryckliga begäran att börja utföra tjänsten innan den fjorton (14) dagars uppsägningstiden enligt konsumentskyddslagen har gått ut. I detta fall upphör studentens rätt att häva avtalet och kursdeltagande utan kostnad senast när kursen påbörjas. Att logga in i inlärningsmiljön eller boka teori- och körlektioner anses redan vara en elevs uttryckliga begäran om att börja kursen.

Elevens rätt att häva avtalet gäller oavsett kursstart, men i detta läge har bilskolan rätt att ta ut och eleven (och vårdnadshavaren till den minderåriga elev som skrivit Avtalet (elektroniskt) tillsammans med eleven) är skyldig att betala en uppsägningsavgift på 99 euro och en avgift enligt prislistan för de lektioner som redan har getts.

Om studenten annars avbryter kursen efter att 14 dagars ångerrätt enligt konsumentskyddslagen har löpt ut har bilskolan rätt att ta ut och eleven (och vårdnadshavaren till den minderåriga elev som skrivit Avtalet (elektroniskt) tillsammans med eleven) är skyldig att betala en uppsägningsavgift på 99 euro och en avgift enligt prislistan för de lektioner som redan har getts. Observera att de bokade körlektionerna också måste avbokas senast kl. 12 föregående arbetsdag. Oanvända/för sena avbokningar kommer att medföra en avbokningsavgift (simulator á €, live/simulator med läraren á €). Vid sjukdom mot sjukskrivningsintyg fakturerar vi inte för bokade tider. Sjukskrivningsbeviset ska lämnas till bilskolan inom 14 dagar efter avbokningen. Intyget skickas för fakturering via Turvaposti (se kundservicesidan för mer information).

Sök efter vad som helst