Gå till innehåll

Avtalsvillkor

Avtalsvillkor som eleven accepterar vid anmälan.

Sammanfattning av avbokningsvillkor och eventuella ytterliga kostnader

Beställningsavbokningsvillkor och kontraktsbildning 

Genom att göra en beställning på cap.fi-webbplatsen har studenten och eventuell annan betalare accepterat villkoren för beställningen, såsom betalningsskyldighet, avbokningsförfaranden och officiella avtalsvillkor. Avtalsförhållandet anses ha upprättats mellan CAP-Group Oy och kunden och betalaren från orderbekräftelsen.

Beställningen ska vara betald i sin helhet före körprovet (om beställningen leder till examen).

14 dagars ångerrätt utan kostnader enligt konsumentskyddslagen:

  • börjar med att få orderbekräftelsen via e-post
  • gäller kurser som leder till körkort eller förarprov
  • upphör när eleven börjar använda den beställda tjänsten
  • gäller inte innehåll som levereras enbart digitalt, såsom säkerhetsutbildningen (EAS), eftersom användar-ID:n aktiveras efter registrering och därmed startar utförandet av tjänsten omedelbart

Efter att ångerrätten har löpt ut

Vid avbokning av beställningen eller studierna är studenten skyldig att betala avbokningsavgift och avgift för mottagna lektioner, enligt prislistan. Om det totala priset för den köpta tjänsten är lägre än avbeställningsavgiften enligt prislistan är avbeställningsavgiften lika med tjänstens pris. 

Ytterligare kostnader som kan uppstå under kontraktet 

Oavbokad körlektion

Om du måste avboka en körlektion ska det göras senast klockan 12.00 föregående vardag. Därefter faktureras ett avbokningspris för avbokad eller oanvända körlektioner (i simulatorn 49 €, körning eller simulator med lärare 89 €). Vid sjukdom fakturerar vi inte för de reserverade lektionerna, om eleven levererar en sjukskrivningsintyg till trafikskolan inom 7 dagar efter avbokningen. Certifikatet skickas för Fakturering via Turvaposti (se kundservicesidan för mer information).

Kontorsöverföring

Eleven har vid beställning valt en CAP-körskola, där de ska genomföra kursen. Byte till annat kontor är möjligt. De relaterade praktiska åtgärderna och tidtabellerna överenskoms från fall till fall. Trafikskolan har rätt att ta ut en serviceavgift för kontorsöverföringen, enligt gällande prislista. 

Ytterligare kostnader inte i paketen

Priserna på kurspaketen inkluderar inte:

  • officiella avgifter till Ajovarma
  • ytterligare körlektioner och andra separata tjänster
  • användningen av körskolans fordon för att göra om förarprovet
  • eventuella skadeståndsbetalningar

Kostnader för ytterligare körlektioner och andra separata tjänster enligt gällande prislista. Trafikskolans prislista finns på https://cap.fi/sv/prislista/

Sök efter vad som helst