Coronavirus beredskap och krishantering är en del av CAP-gruppens normala aktivitet

16.03.2020

Vi verkar i enlighet med de finska myndigheternas riktlinjer. Vi skyddar vår personals och våra kunders hälsa i enlighet med instruktionerna.


Vi gör vårt bästa för att skydda vår personal och elever. För att undvika exponering kan vi bl.a. begränsa möten ansikte mot ansikte, investera i fjärrådgivning, förbättra rengöring och minimera personliga kontakter.

I händelse av force majeure eller om aktiviteterna hos våra partners som påverkar oss förändras, tar vi genast kontakt med våra kunder. Sådan situation kan till exempel vara, om antalet patienter ökar på regional nivå så att även resurser som är planerade för en nödstuation inte finns tillgängliga eller officiella riktlinjer begänsar människors rörelse.

Om coronavirus orsakar situationer så att vår tjänst störs, kommer vi att infomera de berörda personligen med telefon eller epost. Vi infomerar dig om större störningar i tjänsten på vår hemsida (cap.fi) och på våra sociala mediekanaler i Facebook och Instagram (@capautokoulu).

Städning av våra anstalter har optimerats och riktlinjer för personalens verksamhet ges aktivt. Vi lägger största vikt på våra verksamhetsställens, bilensm och körsimulatorers städning och hygien. Vi rekommenderar att kontaktas med bilskolan först via telefon/e-post. Om särskilt skäl föreligger kan man fortfarande tå betjäning på våra verksamhetsställen. Vi önskar att våra kunder kommer ensam och håller tillräckligtavstånd. För tillfället tar vi inte kompisar med till körlektioner. Vi satsar just nu på i första hand distanskontakter både inom organisationen och utåt mot kunderna.

Vid misstanke om smitta, har vi rått vår personalen att handla enligt de finska myndigheternas riktlinjer, och att ta kontakt med arbetshälsovård omedelbart och undvika all närkontakt för att minimera smittorisken.