Körkort med undervisningstillstånd

Tjänster för personer som avlägger körkort med undervisningstillstånd
Säkerhetsutbildningen är obligatorisk för elever som avlägger körkort med undervisningstillstånd. Körundervisning med undervisningstillstånd kan inledas först efter säkerhetsutbildningen. I bilskolan kan körundervisningen avläggas flexiblare.

Den förarundervisning som ges i bilskolan kan också ges med undervisningstillstånd. Man kan också flexibelt kombinera undervisningstillstånds- och bilskoleundervisning. Om det är fråga om elevens första körkort måste eleven avlägga säkerhetsutbildningen för personer som tar sitt första körkort innan körundervisningen kan inledas. Läraren kan välja att delta i säkerhetsutbildningen tillsammans med eleven. Intyget över avlagd utbildning ska tas med under körlektionerna.

Säkerhetsutbildning 49 €

I säkerhetsutbildningen ingår fyra (4) timmar webbteoriundervisning. Du kan inleda webbteorilektionerna när du vill måndagar till torsdagar klockan 14.00–20.00 genom att logga in på lektionen via länken i den elektroniska lärmiljön. Webbteorilektionen börjar när du loggar in, så du är inte bunden till teorilektioner som börjar vid hela timmar. Webbteoritjänsten stänger klockan 21.00.

Efter att du avlagt säkerhetsutbildningen får du ett intyg från CAP-Bilskola och kan inleda körundervisningen.

Riskutbildning 299 €

I riskutbildningen ingår fyra (4) timmar webbteoriundervisning. Du kan inleda webbteorilektionerna när du vill måndagar till torsdagar klockan 14.00–20.00 genom att logga in på lektionen via länken i den elektroniska lärmiljön. Webbteorilektionen börjar när du loggar in, så du är inte bunden till teorilektioner som börjar vid hela timmar. Webbteoritjänsten stänger klockan 21.00.

I riskutbildningen ingår dessutom fyra (4) timmar körundervisning. En körlektion är 50 minuter lång. Vi har planerat körundervisningen för att den ska vara så mångsidig som möjligt. Två (2) av körlektionerna avläggs med bil och två (2) med CAP-simulator. Under simulatorlektionerna behandlas körning i svåra förhållanden, och de kan inte jämföras med den tidigare mörkerkörningen och körningen på halkbana. 

Om du har avlagt mörkerkörningsövningarna före 1.7.2018 behöver du inte avlägga dem igen. Vi rekommenderar ändå att du avlägger båda simulatorlektionerna i enlighet med paketets innehåll.

Anmälning

Tack vare vår webbteoritjänst kan du inleda din utbildning när du vill måndagar till torsdagar klockan 14.00–20.00. Varje utbildning inleds med teoriundervisning, så du kan avlägga den på en tid som passar dig – oberoende av var du befinner dig. Du kan anmäla dig till utbildningen via din lokala CAP-Bilskolas sida: www.cap.fi/orter

Tveka inte att ta kontakt med närmaste CAP-bilskola om du inte hittar en lämplig utbildning.