Faktureringsanvisning

CAP-Group Oy

Fakturorna ska skickas till den e-faktura- eller e-postadress som anges nedan.
Vi önskar att fakturorna i första hand skickas som e-fakturor. Skicka e-postfakturor endast om e-fakturering inte är möjlig. 

På fakturan ska alltid anges kostnadsstället som referens, den tidsperiod som fakturan gäller och beställarens namn. Fakturor med bristfälliga uppgifter returneras till avsändaren.

Vi behandlar inte fakturor som skickas till vår besöksadress.

Eventuella frågor besvaras av Krista Hakkarainen, krista.hakkarainen@cap.fi eller 045 129 0402.

CAP-Group Oy

FO-nummer 0841716-9

1. E-FAKTUROR
E-fakturaadress: FI7017303000000694
Operatör: Nordea (NDEAFIHH)
Materialform: Finvoice

2. Mottagning av E-POSTFAKTUROR till skanningstjänsten
Fakturan ska vara försedd med följande adressuppgifter:
CAP-Group Oy
Inköpsfakturor 2614F
PB 10
57090 VISMA SCAN

Fakturorna ska skickas som bilagor i PDF-format (max. 5 MB/fil) till adressen:
2614F@scan.netvisor.fi
Om fakturan har bilagssidor ska dessa vara i samma fil som själva fakturan.