Behöver du körkort för att köra med terränghjuling, traktor eller snöskoter?

Körrätt för terränghjuling, traktor eller mopedbil? – på denna sida berättar vi hur du skaffar korrekt körrätt.
Att skaffa körrätt för terränghjuling, traktor eller snöskoter börjar från att du avlägger Utbildning för det första körkortet (EAS-utbildning) på bilskolan, varefter du ska ta förarexamen i kategori T- eller AM121. Körkortskategorin beror på terränghjulingens eller traktorns kategori, som du kan se i registreringsbeviset. För snöskoter behöver du alltid körkort i kategori T.

T-kort = traktorkort och AM121-kort = mopedbilskörkort. Ett separat körkort för terränghjulingar finns alltså inte.

 Anmäl dig här

Fordonets kategori Körkort som krävs Körprov Teoriprov
Fordon i kategori T1a och T1b T nej ja
Fordon i kategori T2a och T2b T nej ja
Lätt fyrhjuling avsedd att framföras på väg i kategori L6e-A AM121 ja ja
Fordon i kategori T3b AM121 ja ja
Fordon i kategori T3a T eller AM121 ja, om AM121 ja
Snöskoter T nej ja

För att köra ett fordon i kategori L7e-A eller L7e-B behöver du personbilskörkort (B). A1 och B-korten innehar också körrätt i kategori T.

Förarexamen i kategori T och AM121 inkluderar ett obligatoriskt teoriprov och kategori AM121 inkluderar dessutom ett obligatoriskt körprov. Ingen av körkortskategorierna inkluderar obligatorisk körundervisning i bilskolan, men vi rekommenderar paket som inkluderar ett fåtal frivilliga körlektioner.

EAS-teorilektionerna är obligatoriska och de avläggs på nätet. EAS-lektioner ingår i alla paket som erbjuds. I paketen ingår också alltid ett övningsprogram för teoriprovet och en elektronisk inlärningsmiljö.

Välj ett lämpligt paket och anmäl dig!

  EAS-utbildning (Utbildning för det första körkortet) – välj denna om du inte vill köra körlektioner i bilskolan Du har avlagt T- eller AM121-kortet och vill avlägga endast det obligatoriska EAS-övningsteoriprovet i bilskolan. Inkluderar ett övningsprogram för teoriprovet.

  AM121-utbildning – välj mopedbilskursen om du vill köra 1–6 frivilliga körlektioner med mopedbil Du håller på att avlägga T- eller AM121-kort, och du vill avlägga frivilliga körlektioner på bilskolan utöver det obligatoriska EAS-övningsteoriprovet. Inkluderar ett övningsprogram för teoriprovet.