Körkort med undervisningstillstånd

Ajokortti opetusluvalla CAP-Autokoulussa

Undervisningen med undervisningstillstånd omfattar obligatoriska studier på bilskolan: Utbildning för det första körkortet (EAS) och riskutbildning (RTK). Du kan köpa båda kurserna i CAP-Bilskolan.

Dessutom kan du köpa frivilliga extra körlektioner och övningskörprov som stöd för inlärningen. Läs mer om paketen och välj det alternativ som passar dig bäst.

Bilskoletjänster för undervisning med undervisningstillstånd
Utbildningar som enligt lagen måste avläggas på bilskola
Teorilektionerna i den obligatoriska EAS-utbildningen och riskutbildningen på bilskolan genomförs smidigt i form av nätstudier.
EAS-utbildning

Om körkortet som ska avläggas med undervisningstillstånd är det första, ska eleven fullfölja den obligatoriska utbildningen för det första körkortet (EAS) innan han eller hon påbörjar körundervisningen.

Riskutbildning

Riskutbildningen (RTK) är obligatorisk för alla som avlägger körkort med undervisningstillstånd. Utbildningen omfattar fyra teorilektioner på nätet och fyra körlektioner och bör genomföras före teoriprovet.

Riskutbildning + EAS (Säkerhetsutbildning) 329 €

Köp EAS- och Riskutbildning på en gång så får du alla obligatoriska bilskolstudier samtidigt och billigare.

Kombinationspaket
Utöver den obligatoriska EAS- och RTK-utbildningen innehåller kombinationspaketen även tilläggsundervisning med bilskolans lärare.
Grundläggande körning
Paketet inkluderar obligatorisk EAS-utbildning, ett övningsprogram för teoriprovet samt en körlektion med bilskolans bil. Den första körlektionen är oftast den mest utmanande för både eleven och läraren. Med paketet Grundläggande körning får ni en flygande start på undervisningen och sparar er egen bil, då eleven redan behärskar till exempel körkontrollerna, inriktningen av blicken och betydelsen av döda vinkeln.
 
Startpaket
EAS- och RTK-utbildningarna som enligt lagen krävs för dem som avlägger körkort med undervisningstillstånd och på köpet trafiklärarens tips från förberedelselektionen som hjälper dig att lyckas med dina självstudier.
 
Paket med övningskörprov
EAS- och RTK-utbildningarna som enligt lagen krävs för dem som avlägger körkort med undervisningstillstånd samt ett examenslikande övningskörprov med respons. Med detta paket säkerställer du att alla nödvändiga saker har tränats och att eleven är redo för körprovet.
 
Samundervisningspaket
Du får de bästa delarna av bilskolan och undervisning med undervisningstillstånd i ett paket! EAS- och RTK-utbildningarna som krävs enligt lagen samt individanpassad tilläggsundervisning under professionell vägledning med hjälp av livekörlektioner och simulatorundervisning.
 
Tilläggstjänster för undervisning med undervisningstillstånd
På bilskolan kan du köpa förutom de obligatoriska EAS- och RTK-utbildningarna även frivillig tilläggsundervisning inom ett specifikt ämnesområde där du behöver stöd och tips från en trafiklärare
Körprovsträning, 90 min

Det är dyrt att göra ett nytt körprov och det kan i värsta fall försena körkortet i flera veckor. Vid körprovsträning ordnar bilskolans lärare ett körprov som är så realistiskt som möjligt, kombinerat med respons och tips, för att eliminera de vanligaste felen i körprovet.

Tätortpaket med två körlektioner

Paket med två körlektioner (2 x 50 minuter) med bilskolans bil under trafiklärarens ledning. Under den första körlektionen övar vi parkering och under den andra körning i korsning och körfält.

Landsvägpaket med två körlektioner

Paket med två körlektioner (2 x 50 minuter) med bilskolans bil under trafiklärarens ledning. Ämnet på körlektionerna är säker avfart och påfart på landsväg samt landsvägskörning. Paketet är endast tillgängligt på de orter som har motorväg i närheten.

Enstaka körlektioner

På bilskolan kan du köpa enstaka eller flera valfria körlektioner med simulator eller en riktig bil.

Tehopaketti
Tehopaketti sisältää autokoulussa suoritettavia ajotunteja lain vaatiman minimiopetusmäärän verran. Jos haluat laittaa lapsesi autokouluun, mutta haluat myös viettää aikaa lapsesi kanssa autossa ja saada näin paljon toistoja opetuslupatuntien muodossa, tämä on valintasi.