Motorcykelkörkort

Kategori A1 ger rätt att köra en lätt motorcykel som har en cylindervolym på högst 125 kubikcentimeter och en effekt av högst 11 kW. Åldersgränsen i kategori A1 är 16 år. 
Kategori A2 ger rätt att köra en motorcykel som har en effekt av högst 35 kW. Åldersgränsen i kategori A2 är 18 år. 
Katogori A ger rätt att köra alla motorcyklar. Åldersgränsen för ett körkort i kategori A är 24 år, om kortet avläggs med en förarexamen som första motorcykelkategori.