Så här genomför du riskutbildningen

1. Anmäl dig till riskutbildningen

Anmäl dig till kursen med hjälp av anmälningsblanketten. Därefter tar vi kontakt för att avtala om tidtabellen för körlektionerna.

2. Avlägg webbteorin och körlektionerna i simulator

Bilskolan börjar alltid med teoriundervisning.

I undervisningen ingår två (2) körlektioner i simulator. Vi bokar dessa efter att du anmält dig. Du får en bekräftelse av bokningen och en pinkod för körningen per sms. Följ de instruktioner du får under körlektionen i simulator.

3. Avlägg körlektionerna med bil

I kursen ingår två (2) körlektioner med bil. Under utbildningen stärks särskilt beredskapen att känna igen och undvika farliga situationer i trafiken och faktorer som kan öka olycksrisken genom att försämra förarens körförmåga. Mot en extra avgift kan du avlägga alla körlektioner med bil och avlägga bankörningsövningen på en övningsbana.

4. Intyg

När du har avlagt riskutbildningen får du ett intyg över kursen, som du ska lämna in till Ajovarma när du kommer till körprovet eller för att upprätthålla din körrätt.