Så här tar du ditt personbilskörkort

1. Anmäl dig till vår personbilskurs

Anmäl dig till kursen med hjälp av anmälningsblanketten. Därefter tar vi kontakt för att avtala om tidtabellen för körlektionerna.

2. Vi gör upp en individuell undervisningsplan och ordnar det praktiska kring ansökan om körkortstillstånd

För att få ditt körkort behöver du ett körkortstillstånd som beviljas av Trafi. Ansökningarna om körkortstillstånd behandlas av Trafis serviceproducent Ajovarma. Om du inte har något körkort sedan tidigare ska du bifoga 2 passfoton till tillståndsansökan – några andra bilagor krävs normalt inte! Om du har ett körkort sedan tidigare räcker det med att du undertecknas tillståndsansökan. Det är dock ett bra tillfälle att uppdatera ditt körkortsfoto.

Du kan enkelt lämna in din ansökan om körkortstillstånd på Ajovarmas lokala verksamhetsställe. Ajovarmas handläggningstid är 1–2 veckor, så du bör vara ute i god tid innan du fyller 18.

3. Delta i teoriundervisningen

Att utbilda förare som kör säkert är viktigt för oss även i personbilsundervisningen. Därför erbjuder vi flera produktpaket, så att du kan välja den mängd undervisning du behöver – utan att glömma den lagstadgade minimimängden. Alla våra personbilskurser börjar med en säkerhetsutbildning på 4 timmar.

Bilskolan börjar alltid med teoriundervisning.

4. Avlägg teoriprovet

Du kan avlägga teoriprovet på examensmottagarens närmaste verksamhetsställe. Du kan avlägga teoriprovet tidigast en månad före din 18-årsdag. För att avlägga provet måste du ha ansökt om körkortstillstånd och avlagt säkerhetsutbildningen på 4 timmar. CAP-Bilskola rekommenderar att du avlägger riskutbildningens teoridel och 2 körlektioner före teoriprovet. När du kommer till teoriprovet ska du ha med dig ett identitetsbevis med bild samt ett intyg över förarundervisningen och godkänd förarexamen med bilagor (E100-blanketten). Var också beredd på att betala för körprovet och teoriprovet.

Bilskolan bokar en tid för teoriprovet och ger dig samtidigt ett intyg över förarundervisningen och godkänd förarexamen med bilagor (E100-blanketten).

5. Delta i körundervisningen

Du kan inleda körundervisningen när du har avlagt säkerhetsutbildningen på 4 timmar. Vi rekommenderar också att du avlägger den första nivån av den teoretiska undervisningen i den elektroniska lärmiljön. Körundervisningen planeras alltid i enlighet med det produktpaket som eleven valt och skräddarsys för att passa eleven så bra som möjligt vid den första körlektionen. Du kan också själv boka fler körlektioner via den elektroniska lärmiljön. Du undervisas av våra yrkeskunniga lärare!

6. Klara körprovet och gratulera dig själv till ditt körkort!

Precis som teoriprovet avläggs körprovet på examensmottagarens verksamhetsställe. Du kan delta i körprovet när du har klarat teoriprovet, deltagit i alla körlektioner som hör till ditt produktpaket och fyllt 18 år. Genom körprovet säkerställer man att den som vill avlägga ett körkort kan identifiera faror samt bedöma risker, sitt eget agerande och dess inverkan på trafiksäkerheten.

Till körprovet ska du ta med dig ett identitetsbevis samt ett intyg över undervisningen och förarexamen (E100-blanketten). Efter en godkänd prestation får